Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Програма Еразъм+ 2021/2022 / Студентска и докторантска мобилност

   

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ В ПАРТНИРАЩИ ДЪРЖАВИ

виж тук

Партниращи държави

Уважаеми колеги,
На 10 март 2021 г. отдел "Международно сътрудничество" публикува конкурс
за практики на студенти и докторанти по Програма Еразъм+.
Практиките могат да бъдат реализирани в периода 1 юни - 30 септември 2021 г. и ще бъдат
финансирани от Софийски университет от средствата по проекта, които няма да бъдат усвоени за мобилност с цел обучение, поради пандемията.

 

Указанията за кандидатстване и всички необходими документи са публикувани на Еразъм сайта на СУ:
https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/blog/2021/03/10/traineeship-2020-2021-2/

 

Надяваме се да кандидаствате!

Процедура за полагане на изпити от студенти (бакалаври и магистри)

от Факултета по педагогика,

одобрени за студентска мобилност по програма Еразъм+ - виж тук