Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Програма Еразъм+ 2019/2020 / Студентска и докторантска мобилност

   

Уважаеми студенти и докторанти,

Отдел „Международно сътрудничество" обявява втори конкурс по Програма Еразъм+ – мобилност с цел практика за академичната 2019/2020 г. - виж тук

Задължителни документи:

  • Заявление
  • Мотивационно писмо
  • Документ за удостоверяване на успеха до момента на кандидатстването
  • Документ, удостоверяващ нивото на владеене на езика на обучение, съгласно изискванията на приемащия университет