Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Програма Еразъм+ 2018/2019 / Студентска и докторантска мобилност

   

Уважаеми студенти и докторанти,

Факултетът по педагогика обявява конкурсна процедура по програма „Еразъм+” Партниращи държави за 1 място за студентска мобилност (бакалаври, магистри, докторанти) в Университет Фукуяма, Япония, през втория (летен) семестър на учебната 2018-2019 г. /евентуален период – м.април-м.август, 2019 г./

 

ВНИМАНИЕ!

Срокът за кандидатстване се удължава до 20.12.2018 г.

Събеседване с кандидатите ще се проведе на 08.01.2019 г., 15,00 ч., кабинет 22.

Място на подаване на документите – кабинет 56, при инсп. Св. Конова.

 

Задължителни документи:

  • Заявление
  • Мотивационно писмо
  • Документ за удостоверяване на успеха до момента на кандидатсването
  • Документ, удостоверяващ нивото на владеене на езика на обучение, съгласно изискванията на приемащия университет

Запознайте се подробно с приложените Критерии за допустимост и подбор на студенти и докторанти по програма „Еразъм+“, Мобилност с цел обучение в партниращи държави, както и с детайлите по условията за тази мобилност в съответния файл.

При възникнали въпроси може да се обръщате към проф. дпн С. Чавдарова–Костова, /S.ChavdarovaKostova@fp.uni-sofia.bg/ или към инсп. Св. Конова /svetlana.konova@fp.uni-sofia.bg/.

Критерии

Договор Япония

Уважаеми студенти и докторанти,

Бихме желали да Ви информираме, че отдел „Международно сътрудничество“ обяви втора селекция за практики по програма Еразъм+ за академичната 2018-2019 г.

Подробна информация и кандидатстване: https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/blog/2018/10/18/traineeship_2018_2019_2/