Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Новини и събития / Актуално

   

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРЕПОДАВАНЕ В ПАРТНИРАЩИ ДЪРЖАВИ

виж тук

Партниращи държави

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ В ПАРТНИРАЩИ ДЪРЖАВИ

виж тук

Партниращи държави

Киноклуб CinEd

Тема на месец април: „Френската нова вълна“
Дати: 8 април и 22 април
Час: 15.00 – 16.30 ч.
Програма за месец април - виж тук

S2CENE STRENGTHENING SECOND CHANCE NETWORKS IN EUROPЕ

От началото на 2021 г. Факултет по педагогика към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ е партньор по проект – S2CENE STRENGTHENING SECOND CHANCE NETWORKS IN EUROPE n 621535-EPP-1-2020-1-PT-EPPKA3-IPI-SOC-IN, финансиран по програма Еразъм+. Като част от дейностите по проекта стартира проучване на актуалното състояние на образованието „втори шанс“ на европейско ниво в училища/организации „втори шанс“.

По-подробно: виж

Уважаеми колеги,

На 10 март 2021 г. отдел "Международно сътрудничество" публикува конкурс
за практики на студенти и докторанти по Програма Еразъм+.
Практиките могат да бъдат реализирани в периода 1 юни - 30 септември 2021 г. и ще бъдат
финансирани от Софийски университет от средствата по проекта, които няма да бъдат усвоени за мобилност с цел обучение, поради пандемията.

Указанията за кандидатстване и всички необходими документи са публикувани на Еразъм сайта на СУ:
https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/blog/2021/03/10/traineeship-2020-2021-2/

Надяваме се да кандидаствате!

ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 2“

Преподаватели от факултета, които участват като академични наставници:

доц. дпн Моника Богданова; доц. д-р Бистра Мизова; доц. д-р Божидара Кривирадева; гл. ас. д-р Даниела Рачева; гл. ас. д-р Берджухи Йорданова; гл. ас. д-р Теодорина Милушева, ас. Анна Върбанова-Иванова

НА ВНИМАНИЕТО

НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ОКС “БАКАЛАВЪР“ и ОКС „МАГИСТЪР“, УСПЕШНО ПОЛОЖИЛИ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ИЛИ ЗАЩИТИЛИ ДИПЛОМНА РАБОТА - виж тук

Декларация - Албум на випуска