Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Новини и събития / Актуално

   

ВАЖНО за студентите ОКС "магистър" - виж тук

ЕЛЕКТРОННО ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ - виж тук

https://moodle.e-center.uni-sofia.bg/

https://elearn.uni-sofia.bg/

ПРОЦЕДУРА

за провеждане на на стажантската практика на студентите от специалност Педагогика - виж тук

РЕШЕНИЕ на ДС

относно процедурата за подаване на молби за разработване на дипломни работи за ОКС "магистър" в конкретната извънредна ситуация - виж тук

НА ВНИМАНИЕТО

НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ОКС “БАКАЛАВЪР“ и ОКС „МАГИСТЪР“, УСПЕШНО ПОЛОЖИЛИ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ИЛИ ЗАЩИТИЛИ ДИПЛОМНА РАБОТА - виж тук

Декларация - Албум на випуска