Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Научноизследователска дейност / Млади учени и постдокторанти / 2020

   

ФОРУМ

„ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ 2020“

30 ноември 2020 г.

 

 

Програма и презентации

13.00 ч.Откриване

 

13.10 ч. – 13.25 ч.

гл. ас. д-р Марияна Косева , „Иновативни практики в началното училище за формиране на национална идентичност“

 

13.25 ч. – 13.40 ч.

ас. д-р Атанас Генчев , „Схеми на минимални доходи в България и връзката им със социалните помощи и социално-осигурителните минимални плащания“

 

13.40 ч. – 13.55 ч.

ас. д-р Даниел Полихронов , „Превенция и корекция на девиантно и делинквентно поведение, отразени в изкуството“

 

13.55 ч. – 14.10 ч.

ас. Анна Върбанова , „Културата на спомена в ценностната структура на младото поколение и нейната роля като идентичност-образуваща през призмата на образованието“

 

14.10 ч. – 14.25 ч.

хон. ас. д-р Симеон Сапунджиев , „Стигма и социални дистанции при зрелостници, спрямо хора с психични разстройства“

 

14.25 ч. – 14.40 ч.

ас. Екатерина Томова , „Възможности за формиране на интеркултурна компетентност чрез произведения от литературния жанр „фентъзи“

 

14.40 ч. – 15.00 ч. – Заключителна дискусия