Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Катедри / Теория на възпитанието / Приемно време

   

Зимен семестър 2019/2020 година

Проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова

(Ръководител на катедрата)

понеделник – 17,00 - 18,00 ч., 67 кабинет

четвъртък – 17,00 - 18,00 ч., 67 кабинет

Доц. д-р Тони Манасиева сряда 13,00 - 15,00 часа в 67 кабинет
Доц. д-р Божидара Кривирадева понеделник – 16,00 - 18,00 ч. 67 кабинет

Доц. д-р Ваня Божилова

Зам.-декан

22-ри кабинет
Доц. д-р Владислав Господинов

понеделник 16,00 - 17,00 ч.в 67 кабинет

сряда 17,30 - 18,30 ч. в 67 кабинет

Гл. ас. д-р Берджухи Йорданова

вторник 12,00 - 14,00 ч. в 67 кабинет

четвъртък 9,00 - 11,00 ч. в 67 кабинет

Гл. ас. д-р Даниела Рачева

понеделник – 11,00 - 13,00 ч., 421 кабинет /IVкм.,I бл.

петък – 13,00 - 15,00 ч., 421 кабинет /IVкм.,I бл.

Гл. ас. д-р Йорданка Николова

вторник 12,00 - 14,00 ч. в 421 кабинет /IVкм.,I бл.

четвъртък 11,00 - 13,00 ч. в 421 кабинет /IVкм.,I бл.

Aс. Екатерина Томова

понеделник – 16,00 - 18,00 ч., 67 кабинет

четвъртък – 16,00 - 18,00 ч., 67 кабинет

Ас. Даниел Полихронов

сряда – 12,00 - 14,00 ч., 67 кабинет

петък – 8,00 - 10,00 ч., 67 кабинет

Забележка: Приемното време е в сила само през семестъра!