Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Катедри / Теория на възпитанието / Преподаватели / Ас. Екатерина Томова

   

 

Длъжност

 

 

 • Асистент

 

 

Области на научен интерес

 

 

 • Интеркултурно възпитание, Семейна педагогика, Теория на възпитанието, Превантивна и корекционна педагогика

 

 

Преподавателска дейност

 

Бакалавърска степен

 • Интеркултурно възпитание
 • Европейски интеркултурен диалог чрез образование
 • Intercultural education, Erasmus students;
 • Теория на възпитанието
 • Социални дейности и възпитание
 • Семейна педагогика
 • Здравно и полово образование и възпитание
 • Теренни практики и практика в извънучилищни педагогически институции

 

Магистърска степен

 • Теория и методика на възпитанието, магистърска програма „Социална работа с деца исемейства"

 

 

Изследователска работа

 

 

 

 

 

Научно ръководство - докторантури

 

 

 

 

 

Избрани публикации

 

 

 

 

 

Езици

 

 

Английски, руски

 

 

За връзка

 

 

eztomova@uni-sofia.bg, 02 9308 296