Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Катедри / Социална работа / Преподаватели / проф. д-р Силвия Николаева

   

 

Длъжност

 

 • Преподавател

 

Области на научен интерес

 

 • Социална педагогика
 • Неформално образование
 • Мениджмънт на учебни групи и среди
 • Мениджмънт на образователни и социални проекти
 • Европейски образователни политики, приоритети и програми
 • Проектно-базирани подходи в образованието

 

Преподавателска дейност

 

 • Основи на неформалното образование
 • Социална педагогика
 • Социална работа по проект
 • Мениджмънт на учебни групи и среди
 • Работа по европейски проекти и програми в образованието
 • Приоритети и политики в европейското образование
 • Мениджмънт на образователни проекти
 • Приобщаващо образование

 

Изследователска работа

 

 • Приложни полета на социалната педагогика
 • Интегрирани образователни мрежи
 • Иновативни подходи и модели в образованието
 • Системни теории и модели в образованието

 

Научно ръководство - докторантури

 

 • Ива Бонева – „Социално-педагогически програми и подходи за формиране на приобщаващи нагласи у българските учители“ (2019)
 • Десислава Иванова – „Статут и роля на бенефициента по социален проект“ (2017)
 • Лилия Петрова – "Проактивният подход към социално-педагогическата работа със семейства в училищен контекст" (2012)
 • Александър Ранев – "Учителят като мениджър на класа" (2010)

 

Избрани публикации

 

 • Николаева, С. Приобщаващо образование и обща подкрепа на личностното развитие: между нормативното и концептуалното. Юбилеен сборник на ВТУ (2019).
 • Николаева, С. Антология Неформално образование. Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", София, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени (2018).
 • Николаева, С. Неформалното образование като концептуално и приложно предизвикателство в български контекст. Проучване сред заетите в сектора (студия). Антология Неформално образование, 2018.
 • Николаева, С. Неформалното образование: автентичният образ на модернизацията? – В: Модернизация на образованието, Сборник от годишна конференция на ДИУУ, 2016., редактор/и: Нели Димитрова, 2016.
 • Николаева, С. Учене и образование в мрежа – различната интеграция. –В: „Дидактически основи на изследователския подход в обучението“, ЮЗУ, 2014-15. Ref.
 • Николаева, С. Училищната култура – какво представлява и как може да бъде управлявана? – МАКЕДОНСКИ СБОРНИК, 2014, Ефективно управление на училището, издателство: Skopje, 2014, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени.
 • Николаева, С. Социалните дискурси към образованието – неизбежни и недоразбрани. – В: Първи юилеен сборник с академични лекции, брой 1, 2015, Ref.
 • Николаева, С., Мълкахи К., Дж. Скенлън (ред.), Към трансформиращо образование: Мултидисциплинарен поглед към изследванията и практиката в България и Ирландия., Екс-Прес, 2012, 200 с. Николаева, С., Образователна система, политика и изследвания в българия: съвременност и трансформации, с. .... (авторство) 6.2. Николаева, С., Университетска програма по неформално образование: първи рефлексии над един български проект за иновативна бакалавърска програма (авторство). Екс-Прес, София, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени (2012).
 • Николаева, С. Образованието: от социалния дискурс към (интер)дисциплинарния проект. ЕксПрес, Габрово, С., 2012, 188 с., Ref (2012).
 • Николаева, С. Мениджмънт на класа. Стратегии. Техники. Компетенции. Книга втора. ЕксПресс, 280 с., Габрово Ref (2012).
 • Николаева, С. Мениджмънт на класа. Какво знае, може и прави учителят като ефективен мениджър на класа? Книга първа. 290 с., Анубис – Булвест, София, Ref (2011).

 

Езици

 

 • Английски, немски, испански, руски

 

За връзка