Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Катедри / Социална работа / Преподаватели / проф. д-р Силвия Николаева

   
Длъжност
 • Преподавател
Области на научен интерес
 • Проектно-базирани подходи в образованието
 • Образование за устойчиво развитие
 • Култура и компетентност във възпитанието
 • Неформално образование
 • Европейско образование
 • Менторство в образованието. Менторско портфолио
Преподавателска дейност
 • Социална педагогика
 • Увод в специалността (Неформално образование)
 • Дисциплина и мениджмънт на класа
 • Социална работа по проект
 • Проектно-базирани подходи в образованието
 • Неправителствени образователни организации
 • Социална работа и НПО
 • Разработване и управление на проекти
 • Европейска образователна мрежа
Изследователска работа
 • EforEt Project – европейски проект за внедряване на менторството в практиката на европейските училища
 • ЕNERCE – Network – eвропейска мрежа за гражданско образование и устойчиво развитие
Научно ръководство - докторантури
 • Александър Ранев – "Учителят като мениджър на класа"
 • Лилия Петрова – "Проактивният подход към социално-педагогическата работа със семейства в училищен контекст"
Избрани публикации
 • Николаева, С. Личността на ценностен кръстопът. Теория и техники за ценностна диагностика и възпитание в детско-юношеската възраст. Булгарика, С., 2000, 232 с.
 • Николаева, С. Социална работа по проект. Аскони – Издат, С., 2001, 220 с.
 • Николаева, С. Проектно-базирани подходи в образованието – история, настояще, перспективи. - В: Годишник на СУ, Книга Педагогика, том 97, 2004.
 • Николаева, С. За генезиса на педагогическите явления и научните основания на педагогиката. - В: Годишник на СУ, Книга Педагогика, том 92, 1999.
 • Николаева, С. Подходи за функционално и методическо конструиране на социално-педагогическата работа в съвременното българско училище. - В: Годишник на СУ, Книга Педагогика, том 93, 2000.
Езици
 • английски, немски, испански, руски
За връзка