Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Катедри / Социална работа / Преподаватели / доц. д-р Гинка Механджийска

   
Длъжност
 • Преподавател
Области на научен интерес
 • Методи на социалната работа
 • Геронтологична социална работа
 • Клинична социална работа
 • Психосоциални интервенции
 • Супервизия
Преподавателска дейност

Бакалавърска степен

 • Методи на социалната работа
 • Геронтологична социална работа
 • Техники на интервюиране в социалната работа
 • Методи на социалната работа с безработни

Магистърска степен

 • Методи на социалната работа
 • Супервизия в социалната работа
 • Супервизия в социалната работа с деца и семейства
 • Социална работа с група и групова терапия
 • Техники на интервюиране на деца с девиантно поведение
Изследователска работа
 • “Психосоциални интервенции в клиничната социална работа”, Научно-изследователски проект на Софийски университет «Св. Климент Охридски» № 80-10-64/20.04.2017.
 • „Unheard Voices: Developing the East Central European Network for the Prevention of Elder Abuse", European Association of Schools of Social Work (EASSW); Instytut Pracy Socjalnej, Krakow, 2015.
 • «Социалният работник, клиентът, средата – във фокуса на методиките на на социалните услуги», Научно-изследователски проект на Софийски университет «Св. Климент Охридски» №123/2015.
 • „Супервизия в геронтологичната социална работа”, Научно-изследователски проект на Софийски университет «Св. Климент Охридски» №115/15.04.2011.
 • Breaking the Taboo Two "Developing and testing tools to train the trainer", European Commission, the DAPHNE III- Programme 2007-2013, DG Justice, Freedom and Security. Bulgarian Red Cross, Austrian Red Cross, 2009-2011.
 • „Психосоциална подкрепа в геронтологичната социална работа”, Научно-изследователски проект на Софийски университет «Св. Климент Охридски» №121/15.04.2010.
Научно ръководство - докторантури
 • Теодорина Милушева, Мотивиране за промяна на младежи с девиантно поведение в процеса на социална работа, дисертация д-р, 2014.
 • Емилина Ценова, Динамика на емпатията в социалната работа по случай, дисертация д-р, 2018.
Избрани публикации
 • Механджийска, Г. (2018). Психосоциална трудова и рекреационна терапия в клиничната социална работа. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”.
 • Механджийска, Г. (2017). Как помага клиничната социална работа: области и методи за интервенция. – Социална работа, 2, 1-26.
 • Механджийска, Г., Т. Манасиева, Т. Милушева, Е. Ценова (2016). Социалният работник, клиентът, средата – във фокуса на методиките на социалните услуги. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”.
 • Механджийска, Г. (2016). Мониторинг в социалната работа по случай. – Социално-икономически анализи, 2, 140-146.
 • Mehandzhiyska, G. (2015). Elder abuse and neglect – trends and practices in Bulgarian social work. In: Violence against the elderly. Challenges – Research – Action. Ed. by K. Jagielska, J. M., Łukasik, N. G. Pikuła, eds., Toronto: Nova Printing Inc.
 • Mehandzhiyska, G. (2015). Klinická supervize v gerontologické sociální práci: reflexe praxe v Bulharsku [Clinical Supervision in Gerontological Social Work: Reflections on the Practice in Bulgaria]. – Czech and Slovak Social Work, 4, 47–57.
 • Mehandzhijska, G. (2015). Clients needs in gerontological social work. In: Edukacja inkluzyjna. Konteksty indywidualistyczne, wspolnotowe i transperesonalne. Siedlce, Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym.
 • Механджийска, Г. (2015). Индивидуалните планове в социалната работа – методически въпроси. В: Годишник на Софийски университет “Св.Климент Охридски”, Книга Социални дейности, том 108, 91–119.
 • Механджийска, Г. (2014). Депресия и социално функциониране при лица в напреднала и старческа възраст – потребители на социални услуги. – В: Годишник на Софийски университет “Св.Климент Охридски”, Книга Социални дейности, том 107, 5–33.
 • Механджийска, Г. (2013). Социална работа по случай – реконцептуализация на традиционните разбирания в съвременна приложна перспектива. – Социална работа, 1, 4-29.
 • Механджийска, Г. (2013). Функционална автономия в напреднала и старческа възраст – оценяване и планиране на подкрепа и грижи. – В: Годишник на Софийски университет “Св.Климент Охридски”, Книга Социални дейности, том 106, 31–66.
 • Mehandzhiyska, G. (2012). Steps Toward Others: Intervention for Activity and Cohesion in a Group of Older People. In: S. Nikolaeva, M. Carmel, G. Scanlon, eds., Towards Ttransformative Education. A multidisciplinary Perspective on Research and Practice in Bulgaria and Ireland, 1st e d. Gabrovo: Ex-Press.
 • Механджийска, Г. (2009). Общностни измерения на социалната работа. Методите на макропрактиката. София: Априком.
 • Механджийска, Г. (2008). Супервизията в социалната работа. Подкрепа, ръководство и развитие на помагащите специалисти. София: Издателство Изток-Запад.
 • Механджийска, Г. (2008). Интервюирането в социалната работа. София: Издателство Изток-Запад.
Езици
 • френски, английски, руски
За връзка