Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Катедри / Социална работа / Преподаватели / ас. д-р Теодорина Милушева

   

Длъжност

 

 • Преподавател

 

 

Области на научен интерес

 

 • Теоретични парадигми и приложни полета на социалната работа
 • Клинична социална работа

 

Преподавателска дейност

 

 • Основи на социалната работа
 • Методи на социалната работа
 • Социална работа с общност
 • Социална работа със случай
 • Превенция и рехабилитация в клиничната социална работа

 

Изследователска работа

 • Психосоциални интервенции в клиничната социална работа
 • Мотивиране за промяна на младежи с девиантно поведение в процеса на социална работа

 

Научно ръководство - докторантури

 

 

 

Избрани публикации

 

 • Милушева, Т. (2019). Психосоциална рехабилитация в клиничната социална работа с клиенти с психични и поведенчески разстройства. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“
 • Милушева, Т. (2019). Сфери на професионална компетентност на училищния социален работник. В: Годишник на Съюза на учените – клон Благоевград „Multidisciplinary Journal of Science, Education and Art”.
 • Милушева, Т. (2018). Особености на социалната работа в болнични заведения. - В: 20 години специалност Социални дейности. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.
 • Милушева, Т. (2018). Духовността като личностен ресурс и ресурс за оказване на подкрепа в социалната работа по случай. - В: Академично списание „Управление и образование”, том XIV.

Езици

 

 • Английски език

За връзка