Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Катедри / Социална работа / Преподаватели / ас. д-р Теодорина Милушева

   

 

Длъжност

 

 

  • Преподавател

 

 

Области на научен интерес

 

  • Клинична социална работа
  • Мотивация
  • Формиране на социални умения

 

Преподавателска дейност

 

  • Основи на социалната работа
  • Методи на социалната работа
  • Социална работа със случай
  • Превенция и рехабилитация в клиничната социална работа

 

Изследователска работа

 

 

 

Научно ръководство - докторантури

 

 

 

Избрани публикации

 

Милушева, Т. Социална работа с младежи с девиантно поведение. Техники за засилване на мотивацията за промяна. – Социална работа, 1, 2014

Милушева, Т. Мотивационно интервюиране в социалната работа по случай. – В: Годишник на Софийски университет “Св.Климент Охридски”, Книга Социални дейности, том 106, 2013

Милушева, Т. Аз-ефективност и привлекателност на училището при деца и юноши, отглеждани в институция – В: Сб. Детето във фокуса на педагогическото взаимодействие и социалната работа. С., 2012

 

Езици

 

  • Английски език

 

За връзка