Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Катедри / История на педагогиката и управление на образованието / Преподаватели / доц. д-р Динко Господинов

   
   
Длъжност
 • Преподавател
Области на научен интерес
 • Мениджмънт на образованието
 • Мениджмънт на институции за социална работа
Преподавателска дейност
 • Управление на образованието
 • Управление на човешките ресурси
 • Стратегически мениджмънт на организации в областта на социалните дейности
Изследователска работа
 • Управление на образованието
Научно ръководство - докторантури
 • Ина Дикова, тема: "Стратегическо управление на човешките ресурси в общообразователно училище"
 • Соня Йорданова, тема: "Оптимизиране управлението на малките общообразователни училища"
Избрани публикации
 • Господинов, Г. Контролът в управлението на училището. С., 2010.
 • Господинов, Г. Управление на човешките ресурси в училищни организации. С., 2012,
 • Господинов, Г. Стратегически фактори в средата на училището. – Годишник на СУ, Факултет по педагогика, Книга Педагогика, т. 109, 2016.
Езици
 • френски език
За връзка