Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Катедри / Дидактика / Преподаватели / проф. дпн Вася Делибалтова

   

 

   
Длъжност
 • Преподавател
Области на научен интерес
 • Дидактика
 • Доцимология
 • Превенция и социална работа с жени, жертва на насилие
Преподавателска дейност

Бакалавърска степен

 • Дидактика
 • Педагогика
 • Насилие срещу жени
Изследователска работа
 • Хуманизация и демократизация на университетското образование.
 • Tехнологии на обучението.
Научно ръководство - докторантури  
Избрани публикации
 • Делибалтова, В. Оценяването на учениците (дидактически аспекти). С., 2002.
 • Делибалтова, В. За обучението между даденото и конструираното. С., 2004.
 • Делибалтова, В. Педагогика. С., 2008, (съавтор).
Езици
 • руски, английски
За връзка