Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Катедри / Дидактика / Преподаватели / гл. ас. д-р Стоян Съев

   
Длъжност
 • Преподавател
Области на научен интерес
 • Електронно обучение
 • Виртуални учебни среди
 • Виртуални социални симулации
Преподавателска дейност

Бакалавърска степен

 • ИКТ в социалната работа
 • Дистанционно образование за възрастни
 • Технологично осигуряване на електронното обучение
 • Образователни функции на виртуалната реалност
Изследователска работа
 • Проектиране и реализиране на електронни учебни дейности
 • Електронно оценяване
 • Образователни възможности на социалните медии
 • Образователен потенциал на виртуалните светове.
Научно ръководство - докторантури  
Избрани публикации
 • Saev, S. Pedagogical model for utilizing Second Life in blended course for future social workers. AIP Conference Proceedings 2172, 040007 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5133517
 • Съев, С. Уменията на 21ви век и студентите на 21ви век. В: Шеста национална конференция по електронно обучение във висшите училища. Китен, 2016.
 • Съев, С. Възможности и ограничения на технологията блог в контекста на висшето образование – теоретични постановки и практически измерения – Образование,3, 2015.
Езици
 • български, английски
За връзка