Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Катедри / Дидактика / Преподаватели / гл.ас. д-р Мария Николова

   

 

 

Длъжност

 

 

 • Преподавател

 

 

Области на научен интерес

 

 

 • Игрови модели, стратегии и техники в класната стая. Образователна анимация. Образователна драма в началното училище.
 • Европейски практики и начини на реализация на образователен театър като система в международен план.
 • Оригинални модели за социални умения, предназначени за студенти, учители, експерти.

 

 

Преподавателска дейност

 

 

Бакалавърска степен:

 • Анимация и образование
 • Драма, театър и анимация в образованието
 • Модели на образование на възрастни
 • Педагогика

 

 

Изследователска работа

 

Апробация на модел за екипна работа между студенти, учители и актьори за продуциране и представяне на творчески образователен продукт /образователни представления/ осъществени от ученици от началните училища. Ръководител доц. д-р Р. Василева – НИС.

Театрален Форум за деца на сцената на Университета. Ръководител доц. д-р Р. Василева – НИС.

 

Научно ръководство - докторантури

 

 

 

 

 

Избрани публикации

 

 • Николова, М. Образователен театър, творческа сцена в училище. Как се ражда приятелство в обучението? София, 2017.
 • Николова, М. Моделът „Образователна драма в училище“ – възможности и предизвикателства в съвременната класна стая, Сборник на Бургаски свободен университет „Новата идея в образованието“, Том II, 349-354, Бургас, 2016.
 • Николова, М. Приложение на идеите за театър в образованието в българската училищна практика. В: Списание на Софийския университет за електронно обучение, София, Брой 2/ 19.08.2014, 69-82, 2014.
 • Николова, М. Образователна драма: Системи на приложение в училищната практика. Образователен театър. Форум театър. В: сп. Педагогика, кн.4/ 2014, 521-544, София.
 • Николова, М. Развитие на творческото мислене, посредством влизане в роля в класната стая, Сборник на Бургаски свободен университет „Знанието – традиции, иновации и перспективи“, 441-449. Бургас, юни 2013.
 • Николова, М. Формиране на емоционално-личностни отношения, чрез влизане в роля в класната стая. Образователно представление. - В: сп. Наука и технологии, 69-74, Стара Загора, 2014.

 

Езици

 

 

 • английски

 

 

За връзка