Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Катедри / Дидактика / Преподаватели / гл.ас. д-р Мария Николова

   

 

Длъжност

 

 • Преподавател

Области на научен интерес

 

 • Игрови модели, стратегии и техники в класната стая. Образователна анимация. Образователна драма в началното училище
 • Европейски практики за реализация на образователен театър и образователна драма като система и методология в международен план
 • Оригинални модели за социални умения, предназначени за студенти, учители, експерти

 

Преподавателска дейност

 

Бакалавърска степен:

 • Анимация и образование
 • Драма, театър и анимация в образованието
 • Модели на образование на възрастни
 • Педагогика
 • Практикум в училище

 

 

Изследователска работа

 

 • „Образователен театър в училище – сцена за нови идеи в обучението, продуцирани от творческата колаборация между формално и неформално образование”, Ръководител, Номер на договора:80-10-98/ 2018
 • „Апробация на модел за екипна работа между студенти, учители и актьори за продуциране и представяне на творчески образователен продукт /образователни представления/ осъществен от ученици от началните училища“, Член, , Номер на договора: 243/2016, ръководител на проекта доц. д-р Радка Василева

 

Научно ръководство - докторантури

 

 

 

 

 

Избрани публикации

 

 • Николова, М. (2017) Образователен театър, творческа сцена в училище. Как се ражда приятелство в обучението? Изд. Симолини-94, София.
 • Николова, М. (2018) Анимационни проекти, основани на модел по образователна драма в началното училище. Педагогика 1/2018, с. 62-70.
 • Николова, М. (2019) Образователна драма и театър за творческо решаване на конфликти в класната стая. Управление и образование, 3/2019, с. 63-69.
 • Николова, М. (2019) Майсторски клас – образователен театър в училище, сцена за нови идеи в обучението. Предучилищно и училищно образование, 4/2019, с.44-58.
 • Николова, М., Т. Милушева. (2020) Адаптация на драма, театрални и арт техники за социално педагогическа акомодация на деца в риск в класната стая на началното училище. Педагогика (под печат).
 • Николова, М. (2020) Как да създаваме необичайност в класната стая на началното училище? Сценични форми на фантазният бином. Предучилищно и училищно образование (под печат).

Езици

 

 • английски

За връзка