Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Катедри / Дидактика / Преподаватели / гл. ас. д-р Благовесна Йовкова

   

 

Длъжност

 

 

 • Преподавател

 

 

Области на научен интерес

 

 

 • електронно обучение
 • информационни и комуникационни технологии в обучението и рехабилитацията на деца със специални образователни потребности
 • интерактивна образователна мултимедия

 

 

Преподавателска дейност

 

 

Бакалавърска степен

 • Информационни и комуникационни технологии в образованието

Магистърска степен

 • Информационни и комуникационни технологии в образованието
 • Технологиите в обучението на деца със специални образователни потребности
 • Оценяване и подбор на образователен софтуер
 • Теория, методология и практика на електронното обучение

 

 

Изследователска работа

 

 

Повишаване на капацитета на академичния състав от педагогическите специалности на Софийски университет в проектиране, провеждане и осигуряване на качествено електронно дистанционно обучение - СФ, 2012-2014 г.

 

Научно ръководство - докторантури

 

 

 

Избрани публикации

 

 • Йовкова, Б. Интерактивна образователна мултимедия в обучението по устна реч на деца със слухов дефицит. Изд. Даниела Убенова, София, 2011.
 • Йовкова, Б. Овладяване на лексиката от деца с увреден слух чрез мултимедийно учене. – Образование, септември-октомври, бр. 5, 2011.
 • Пейчева-Форсайт, Р., Б. Йовкова. Сериозните компютърни игри в подготовката на бъдещите учители. – Списание на Софийския университет за електронно обучение, бр. 4, 2011.
 • Йовкова, Б. Електронно дистанционно обучение – съвременни перспективи пред студентите със специални образователни потребности. – Списание на Софийския университет за образователни изследвания, бр. 1, 2013.

 

Езици

 

 • английски, руски

За връзка