Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Катедри / Дидактика / Преподаватели / доц. д-р Радка Василева

   
Длъжност
 • Преподавател
Области на научен интерес
 • Педагогика
 • Драма, анимация и театър в образованието
 • Образование на възрастни
 • Управленски тренинг и решаване на конфликти
Преподавателска дейност

Бакалавърска степен

 • Педагогика
 • Анимация и образование
 • Модели на образование на възрастни
 • Драма, анимация, театър в образоването

Магистърска степен

 • Решаване на конфликти
 • Управленски тренинг
Изследователска работа
 • Мотивацията на учители за приложение на нови идеи в образованието
 • Образователна драма и приложение в училищното обучение
 • Образователен театър и влиянието му върху постиженията на учениците
Научно ръководство - докторантури
 • Евгения Роева - Училищен театър за усъвършенстване на публичната изява на учениците
 • Момчил Павлов - Планиране и функциониране на анимирана учебна стая
 • Мария Дянкова - Модел на обучение основан на аджайл методологиите
Избрани публикации
 • Василева, Р. Модел на образователна драма в училище. Монография. С., 2013.
 • Василева, Р. Мотивацията на учителите за приложение на нови идеи в образованието. - Педагогика, 2016.
 • Василева, Р. Образователен театър на сцената на неформалното образование в България. - Педагогика, 2018.
 • Василева, Р. Как да превърнем класната стая в сцена, на която децата учат. Драма техники. - Педагогика, 2012.
 • Стратегии за организиране на диференцирано обучение. - Педагогика, 2018.
Езици
 • руски, английски
За връзка