Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Управление и органи / Заместник-декани

   

Заместник – декан бакалавърски програми и акредитация
проф. дн Радослав Пенев
e-mail: rpenev@uni-sofia.bg
приемно време: Понеделник 11- 13 часа

 

Заместник – декан магистърски програми, докторанти, мобилност
проф. дн Розалина Енгелс – Критидис
e-mail: r.engels@fppse.uni-sofia.bg
приемно време: Четвъртък 09- 12 часа

 

Заместник – декан издателска политика, художествено-творческа дейност, акредитация
доц. д-р Снежина Бисерова
e-mail: sssivanov@uni-sofia.bg
приемно време: Понеделник 15- 17 часа

 

Заместник – декан научна, проектна, международна дейност, връзки с обществеността
проф. д-р Маргарита Бакрачева
e-mail: mbakrachev@uni-sofia.bg
приемно време: Вторник 09- 12 часа

 

Помощник на декана по дистанционно обучение и електронно обучение
доц. д-р Николай Цанев
e-mail: n.tsanev@fppse.uni-sofia.bg
приемно време: Сряда 10- 12 часа

 

Помощник на декана по стопанска дейност
проф. д-р Адриан Георгиев
e-mail: aggeorgiev@uni-sofia.bg
приемно време: вторник 15- 17 часа