Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Структура / Катедри / Специална педагогика и логопедия

   

Ръководител: проф. дпн Цветанка Ценова
c.cenova@fppse.uni-sofia.bg
тел. 9706 224

Инспектор: Анна Владимирова
стая 205
тел. 9706 223, 9706 203
a.vladimirova@fppse.uni-sofia.bg

Основана 1984 г.

Научноизследователско направление: специална педагогика, зрително затруднени, интелектуална недостатъчност, невросоматични заболявания, слухово-речева рехабилитация, логопедия.

Уебсайт