Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Константинос Георгиос Ригас, Факултет по науки за образованието и изкуствата

зала № 213 на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на Константинос Георгиос Ригас, редовен докторант с обучение на английски език на тема “Учене, образователна култура и езиково обучение на учениците чрез социално поведение след неотдавнашната финансова криза в Гърция”, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2 Педагогика (Предучилищна педагогика).

Председател на научното жури: доц. д-р Екатерина Неделчева Софрониева – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: