Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по науки за образованието и изкуствата - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по…(Методика на обучението по математика в началните класове), обявен в ДВ, бр. 96-19.11.2021 г.