Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Обучавани студенти

   

Общият брой обучавани студенти е 2386, разпределен по специалности:

  • Предучилищна и начална училищна педагогика - 275
  • Предучилищна педагогика и чужд език - 184
  • Начална училищна педагогика и чужд език - 210
  • Специална педагогика - 246
  • Социална педагогика - 359
  • Изобразително изкуство - 154
  • Музика - 16
  • Логопедия - 104
  • Чуждестранни студенти и магистранти - 199