Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Библиотека

   

Клон на Университетска Библиотека към
Факултет по науки за образованието и изкуства

1574 София, бул. Шипченски проход 69 А
стая 322
тел. 9706 249
Работно време: понеделник – петък 8.30 – 17.00 ч.

Бистра ДОНЧЕВА - зав. филиална библиотека
Валентина НИКОЛОВА - библиотекар