Начало / Университетът / Факултети / Факултет по начална и предучилищна педагогика / Специалности / Магистърски програми

   

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 г.

 

СПЕЦИАЛНОСТ ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

 

 • Предучилищна и начална училищна педагогика (след професионален бакалавър)
 • Ранно чуждоезиково обучение в началните класове
 • Начална училищна педагогика (за завършили други специалности)
 • Начална училищна педагогика /за завършили специалности с учителска правоспособност/
 • Педагогика на масовата и художествена комуникация
 • Мениджмънт на образованието в предучилищните заведения
 • Предучилищна педагогика /за завършили други специалности/
 • Предучилищна педагогика /за завършили специалности с учителска правоспособност/
 • Образователни науки и интеркултурно възпитание /на английски език/

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

 

 • Спортни дейности и туризъм /за завършили специалности с учителска правоспособност/

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ ЛОГОПЕДИЯ

 

 • Логопедия /за българи, завършили други специалности/
 • Логопедия /за чужденци, завършили други специалности/
 • Логопедия – Комуникативни нарушения на развитието /за бакалаври по логопедия/

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

 

 • Специална педагогика /за завършили други педагогически специалности/
 • Специална педагогика /за завършили други педагогически специалности – на английски език/
 • Специална педагогика /за завършили други специалности/
 • Ерготерапия за деца и възрастни с нарушения
 • Педагогика на зрително затруднени /за завършили други специалности с педагогическа правоспособност/
 • Слухово-речева рехабилитация

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

 

 • Мениджмънт на социално-педагогическите дейности
 • Консултиране и социално-педагогическа помощ за семейства
 • Социално-възпитателна и пробационна дейност с правонарушители

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ МУЗИКА

 

 • Музикална педагогика
 • Музикални мултимедийни технологии
 • Музикални мултимедийни технологии /за завършили други специалности/

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

 

 • Рекламен дизайн и педагогика
 • Рекламен дизайн и педагогика /за завършили други професионални направления/
 • Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство
 • Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

 

 • Графичен дизайн