Начало / Университетът / Факултети / Факултет по начална и предучилищна педагогика / Специалности / Магистърски програми

   

Магистърски програми за учебната 2014/2015 г.

 

 

I. Предучилищна и начална училищна педагогика

1. Педагогика на масовата и художествена комуникация
2. Образователни науки и интеркултурно възпитание /на английски език/
  Educational sciences and intercultural education (English program)
3. Мениджмънт на образованието в предучилищните заведения
4. Предучилищна педагогика /за завършили други специалности/
5. Начална училищна педагогика /за завършили други непедагогически специалности/
Начална училищна педагогика /за специалисти с учителска правоспособност/
6. Предучилищна и начална училищна педагогика /след професионален бакалавър/
7 Ранно чуждоезиково обучение в началните класове
8. Образователни технологии за развитие на ключови компетентности

 

II. Специална педагогика

1. Ерготерапия за деца и възрастни с нарушения
2. Специална педагогика /за завършили други педагогически специалности/
  Специална педагогика /за завършили други педагогически и непедагогически специалности/
3. Специална педагогика /на английски език/
Special Education (English program)
4. Семейна терапия и консултиране на лица с увреждания
5. Педагогика на зрително затруднени

 

III. Логопедия

1. Логопедия - Комуникативни нарушения на развитието
2. Логопедия /за завършили други специалности/ - от зимен семестър
3. Логопедия /за завършили други специалности - чужденци/ - от летен семестър

 

IV. Социална педагогика

1. Мениджмънт на социално-педагогическите дейности
2. Консултиране и социално-педагогическа помощ за семейства
3. Социално-възпитателна и пробационна дейност с правонарушители

 

V. Музика

1. Музикална педагогика
2. Музикални компютърни технологии и тонрежисура
3. Музикални и мултимедийни технологии /за специалисти/
4. Музикални и мултимедийни технологии /за завършили други специалности/

 

VI. Изобразително изкуство

1. Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство
2. Рекламен дизайн и педагогика
3. Рекламен дизайн и педагогика /за завършили други професионални направления/