Начало / Университетът / Факултети / Факултет по начална и предучилищна педагогика / Специалности / Магистърски програми

   

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 г.

 

СПЕЦИАЛНОСТ ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

 • Предучилищна и начална училищна педагогика (след професионален бакалавър) – 5 семестъра, з.о., срещу заплащане
 • Ранно чуждоезиково обучение в началните класове – 3 семестъра, з.о., срещу заплащане
 • Начална училищна педагогика (за завършили други специалности) – 4 семестъра, з.о., срещу заплащане
 • Начална училищна педагогика /за завършили педагогически специалности или специалности с учителска правоспособност/ - 2 семестъра, з.о., срещу заплащане
 • Педагогика на масовата и художествена комуникация – 3 семестъра, з.о., срещу заплащане
 • Мениджмънт на образованието в предучилищните заведения – 3 семестъра, з.о., срещу заплащане
 • Предучилищна педагогика /за завършили други специалности/ - 4 семестъра, з.о., срещу заплащане
 • Предучилищна педагогика /за завършили педагогически специалности или специалности с учителска правоспособност/ - 2 семестъра, з.о., срещу заплащане
 • Образователни науки и интеркултурно възпитание /на английски език/ – 2 семестъра, р.о., срещу заплащане

СПЕЦИАЛНОСТ ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

 • Спортни дейности и туризъм /за завършили специалности с учителска правоспособност/ - 2 семестъра, р.о. и з.о., срещу заплащане

СПЕЦИАЛНОСТ ЛОГОПЕДИЯ

 • Логопедия /за български граждани, завършили други специалности/ – 4 семестъра, р.о., з.о., срещу заплащане
 • Логопедия /за чужденци, завършили други специалности/ - 4 семестъра, р.о., срещу заплащане
 • Логопедия – Комуникативни нарушения на развитието /за бакалаври по логопедия/ – 3 семестъра, р.о., срещу заплащане

СПЕЦИАЛНОСТ СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

 • Специална педагогика /за завършили и други педагогически специалности/ – 3 семестъра, р.о, срещу заплащане
 • Специална педагогика /за завършилии и други педагогически специалности – на английски език/ - 3 семестъра, р.о., срещу заплащане
 • Специална педагогика /за завършили други специалности/ - 4 семестъра, з.о., срещу заплащане
 • Ерготерапия за деца и възрастни с нарушения – 3 семестъра, р.о. срещу заплащане

СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

 • Мениджмънт на социално-педагогическите дейности – р.о., з.о., срещу заплащане
 • Консултиране и социално-педагогическа помощ за семейства – р.о., з.о., срещу заплащане
 • Социално-възпитателна и пробационна дейност с правонарушители – з.о., срещу заплащане

СПЕЦИАЛНОСТ МУЗИКА

 • Музикална педагогика –2 семестъра, р.о., срещу заплащане
 • Музикални и мултимедийни технологии – 2 семестъра, р.о., срещу заплащане
 • Музикални и мултимедийни технологии /за завършили други специалности/ – 3 семестъра, р.о., срещу заплащане

СПЕЦИАЛНОСТ МУЗИКАЛНИ МЕДИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТОНРЕЖИСУРА

 • Аудиовизуален дизайн –2 семестъра, р.о., срещу заплащане

СПЕЦИАЛНОСТ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

 • Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство – 2 семестъра, р.о., срещу заплащане
 • Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство /за завършили други професионални направления/ – 3 семестъра, р.о., срещу заплащане

СПЕЦИАЛНОСТ ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

 • Графичен дизайн – 2 семестъра, р.о., срещу заплащане