Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Докторанти / Докторанти във ФМИ

   

Списък на докторантите във ФМИ към 2017 година

  1. Веселина Валериева Ветова – задочен 4.6 Информатика и КН (Информатика – Компютърна графика и приложения)
  2. Лилия Асенова Костова-Зографова – задочен 4.6 Информатика и КН (Информатика – Управление на знания)
  3. Ясен Георгиев Кипров – задочен 4.6 Информатика и КН (Информатика – Интелигентни системи)
  4. Юлия Александрова Спасова – задочен 4.6 Информатика и КН (Информатика – Софтуерно инженерство)
  5. Добринка Валентинова Стефанова – задочен 4.6 Информатика и КН (Информатика – Системи за електронно управление)
  6. Петя Димова Вълчева – задочен 4.5 Математика (Мат. моделиране и приложение на математиката в икономиката)
  7. Дафинка Савова Митева – задочен 4.6 Информатика и КН (Информатика – Информационни и комуникационни технологии)
  8. Елица Василева Пелтекова – редовен 4.6 Информатика и КН (Информатика – Информационни и комуникационни технологии)
  9. Милен Кръстев Кръстев – задочен 4.6 Информатика и КН (Информатика – Електронен бизнес и електронно управление)

 

10. Красимир Георгиев Байлов – задочен 4.6 Информатика и КН (Информатика – Софтуерни технологии)

 

11. Иван Бойчев Маринов – задочен 4.5 Математика (Алгебра и теория на числата)

 

12. Гюнер Халим Пасаж – редовен 1.3 Педагогика на обучението по … (Приложение на информационните технологии)

 

13. Мира Изак Бивас – редовен 4.5 Математика (Математически анализ)

 

14. Стоян Димитров Димитров – редовен 4.5 Математика (Теория на вероятностите и математическа статистика)

 

15. Рени Стоянова Антонова-Борисова – редовен 4.6 Информатика и КН (Информатика – Софтуерни технологии)

 

16. Михаил Атанасов Хамамджиев – редовен 4.5 Математика (Математически анализ)

 

17. Живка Людмилова Славкова – задочен 4.5 Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката в икономиката)

 

18. Таня Тодорова Маринова – задочен 4.5 Математика (Алгебра и теория на числата)

 

19. Тодор Иванов Саракчиев – задочен 4.6 Информатика и КН (Информатика – Софтуерни технологии)

 

20. Георги Христов Къдрев – задочен 4.6 Информатика и КН (Информатика – Софтуерни технологии)

 

21. Атанас Георгиев Георгиев – самост. подготовка 4.6 Информатика и КН (Информатика)

 

22. Лаура Рахиевна Бекешева – задочен 4.5 Математика (Диференциални уравнения)

 

23. Николай Иванов Белухов – редовен 4.5 Математика (Математическа логика и приложенията й)

 

24. Александър Ангелов Терзииванов – редовен 4.5 Математика (Математическа логика и приложенията й)

 

25. Александър Сотиров Биков – редовен 4.5 Математика (Алгебра и теория на числата)

 

26. Данаил Михайлов Стоянов – задочен 4.5 Математика (Геометрия)

 

27. Стефан Савов Василев – задочен 4.5 Математика (Геометрия)

 

28. Тихомир Димитров Тенев – редовен 4.6 Информатика и КН (Информатика – Софтуерни архитектури)

 

29. Диана Петрова Петрова – редовен 1.3 Педагогика на обучението по … (Методика на преподаване на математиката)

 

30. Даниел Иванов Симеонов – задочен 4.6 Информатика и КН (Разпределени системи и грид)

 

31. Любка Ташева Генова – задочен 4.6 Информатика и КН (Изкуствен интелект)

 

32. Любомир Юриев Борисов – редовен 4.5 Математика (Алгебра и теория на числата)

 

33. Венета Стайкова Колева – редовен 4.5 Математика (Частни диференциални уравнения)

 

34. Калоян Мариянов Йовчев – редовен 4.6 Информатика и КН (Информатика – Информационни технологии)

 

35. Иван Евгениев Йорданов – редовен 4.6 Информатика и КН (Информатика – Компютърни мрежи)

 

36. Румен Василев Тодоров – редовен 4.6 Информатика и КН (Информатика – Компютърни мрежи)

 

37. Пенчо Петров Михнев – самост. подготовка 1.3 Педагогика на обучението по …, ДП „Методика на обучението по математика и информатика)

 

38. Райна Милкова Алашка – самост. подготовка 1.3 Педагогика на обучението по …, ДП „Методика на обучението по математика и информатика)

 

39. Живко Христов Петров – задочен 4.5 Математика, ДП „Математически анализ“

 

40. Магдалена Ивайлова Стефанова – редовен 4.6 Информатика и КН, ДП „Компютърни науки“

 

41. Борислав Йорданов Капукаранов – задочен 4.6 Информатика и КН, ДП „Софтуерни технологии“

 

42. Антон Недялков Христов – задочен 4.6 Информатика и КН, ДП „Информационни системи“

 

43. Светослав Петров Савов – задочен 4.6 Информатика и КН, ДП „Информационни системи“

 

44. Анастасиос Георгиос Папапостолу – редовен 4.6 Информатика и КН, ДП „Компютърни науки“

 

45. Явор Иванов Данков – редовен 4.6 Информатика и КН, ДП „Компютърни науки“

 

46. Красимира Георгиева Георгиева – задочен 4.6 Информатика и КН, ДП „Компютърни науки“

 

47. Веселин Христов Илиев – редовен 4.6 Информатика и КН, ДП „Информационни системи“

 

48. Асен Добринов Александров – задочен 4.6 Информатика и КН, ДП „Информационни системи“

 

49. Панчо Георгиев Бешков – редовен 4.5 Математика, ДП „Алгебра, топология и приложения)

 

50. Стоян Константинов Панов – редовен 4.6 Информатика и КН, ДП „Софтуерни технологии (Софтуерно инженерство)“

 

51. Момчил Емилов Хардалов – задочен 4.6 Информатика и КН, ДП „Софтуерни технологии (Откриване на знания)“

 

52. Ивайло Ангелов Тунчев – задочен 4.5 Математика, ДП „Диференциални уравнения“

 

53. Росен Асенов Николов – самост. подготовка 4.5 Математика, ДП „Математически анализ“