Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Управление и органи / Заместник-декани

   

ЗАМЕСТНИК-ДЕКАНИ

 

Заместник-декан по учебната дейност

Проф. д-р Милена Братоева

(сряда от 12.30 до 14.00 ч.)

стая 232

m.bratoeva@uni-sofia.bg

 

Заместник-декан по научноизследователската дейност и академичното израстване

доц. д-р Йоана Сиракова

(понеделник от 10.30 до 12.00 ч.)

стая 232

i.sirakova@uni-sofia.bg

 

Заместник-декан по проектната дейност и студентските въпроси

Доц. д-р Александра Багашева

(вторник от 10.30 до 12.00 ч.)

стая 232

a.bagasheva@uni-sofia.bg

 

Еразъм координатор

проф. д-р Яна Андреева

(четвъртъкк от 14.00 до 15.30 ч.)

стая 232

y.andreeva@uni-sofia.bg

 

Помощник по информационните въпроси и материално-техническото осигуряване:

гл. ас. д-р Симеон Хинковски

(понеделник от 13.30 до 15.00 ч.)

стая 232