Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Управление и органи / Заместник-декани

   

ЗАМЕСТНИК-ДЕКАНИ

 

Заместник-декан по учебната дейност

Проф. д-р Милена Братоева

стая 232

m.bratoeva@uni-sofia.bg

Приемно време: (онлайн - през платформата Microsoft Teams след предварителна заявка по мейл):
четвъртък от 11.00 до 13.00 ч.

 

Заместник-декан по научноизследователската дейност и академичното израстване

доц. д-р Йоана Сиракова

стая 232

i.sirakova@uni-sofia.bg

Приемно време: (онлайн - през платформата Microsoft Teams след предварителна заявка по мейл):
петък от 10.00 до 12.00 ч.

 

Заместник-декан по проектната дейност и студентските въпроси

Доц. д-р Александра Багашева

стая 232

a.bagasheva@uni-sofia.bg

Приемно време: (онлайн - през платформата Microsoft Teams след предварителна заявка по мейл):
сряда от 14.00 до 16.00 ч.

 

Еразъм координатор

проф. д-р Яна Андреева

стая 232

y.andreeva@uni-sofia.bg

Приемно време: (онлайн - през платформата Microsoft Teams след предварителна заявка по мейл):
четвъртък от 14.00 до 16.00 ч.

 

Помощник по информационните въпроси и материално-техническото осигуряване:

гл. ас. д-р Симеон Хинковски

стая 232

Приемно време: (онлайн - през платформата Microsoft Teams след предварителна заявка по мейл):
четвъртък от 11.00 до 13.00 ч.