Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Управление и органи / Заместник-декани

   

ЗАМЕСТНИК-ДЕКАНИ

 

Заместник-декан по учебна дейност (ОКС "Бакалавър")

проф. д-р Яна Андреева

Приемно време: четвъртък от 12.30 до 14.00 ч.

email: y.andreeva@uni-sofia.bg

 

Заместник-декан по учебна дейност (ОКС "Магистър" и ОНС "Доктор")

проф. д-р Милена Попова

Приемно време: вторник от 12.30 до 14.00 ч.

email:m.popova@uni-sofia.bg

 

Заместник-декан по проектна дейност

доц. д-р Цветомира Пашова

Приемно време: сряда от 11.00 до 12.30 ч.

email: t.pashova@uni-sofia.bg

 

и.д. Еразъм координатор

Заместник-декан по учебна дейност (ОКС "Бакалавър")

проф. д-р Яна Андреева

Приемно време: четвъртък от 12.30 до 14.00 ч.

email: y.andreeva@uni-sofia.bg

 

 

Помощник на Декана по материално-техн. база и инф. въпроси:

гл. ас. д-р Симеон Хинковски

Приемно време: петък от 15.00 до 16.30 ч.