Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Управление и органи / Заместник-декани

   

ЗАМЕСТНИК-ДЕКАНИ

 

Заместник-декан по учебната дейност (ОКС-бакалавър, ОКС-магистър, ОНС-доктор)

Доц. д-р Галина Евстатиева

стая 232

g.evstatieva@uni-sofia.bg

Приемно време: сряда от 10.30 до 12.00 ч.

 

Заместник-декан по научноизследователската дейност и академичното израстване

Доц. д-р Лиляна Лесничкова

стая 232

l.lesnichkova@uni-sofia.bg

Приемно време:

петък от 12.00 до 13.30 ч.

 

 

Заместник-декан по проектната дейност

Проф. д-р Милена Йорданова

стая 232

m.yordanova@uni-sofia.bg

Приемно време: петък от 15.00 до 16.30 ч.

 

 

Заместник-декан по международната дейност и Еразъм

Проф. д-р Петър Моллов

стая 232

p.mollov@uni-sofia.bg

Приемно време: понеделник от 12.30 до 14.00 ч.

 

 

Помощник по информационните въпроси, материално-техническото осигуряване и връзка със студентите:

Гл. ас. д-р Симеон Хинковски

стая 232

Приемно време: четвъртък от 10.00 до 11.30 ч.