Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Управление и органи / Общо събрание

   

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ на Факултета по класически и нови филологии

 

Председател - проф. дфн Павел Павлович

Заместник-председател - доц. д-р Донка Мангачева

 

 

С П И С Ъ К на щатните преподаватели,служители,студенти - членове на ОС на ФКНФ