Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Структура / Катедри / Германистика и скандинавистика / Преподаватели

   

Катедра Германистика и скандинавистика

Проф. дфн Емилия Денчева

 

История на немския език; Анализ и превод на текстове от по-стари езикови периоди;

Редакция на преводен текст (проза)

Проф. дфн Майа Разбойникова-Фратева

 

 

 

 

История на немскоезичната литература след епохата на Романтизма до1945 г.: реализъм, натурализъм, модернизъм на краевековието и класически модернизъм, изгнаническа литература; Австрийска и швейцарска литература след 1945 г.;

Спомен и памет. Конструиране на памет в литературния текст;

Културни конструкции: полът във философския и литературен дискурс от ХVІІІ век до съвременността

Доц. д-р Емилия Башева Съвременен немски език Словообразуване; Морфология II част; Синтаксис I и II част; Контрастивна лингвистика
Проф. д-р Детелина Мец Съвременен немски език Фонетика и фонология; Стилистика; Лингвистика на текста; Медии и реклама

Доц. д-р Светлана Арнаудова

 

 

История на немскоезичната литература от епохата на Средновековието, Барока, Просвещението и Романтизма; Немска литература след 1945 г.;

Литературата в интертекстуален дискурс;

Историята като обект и като субективно преживяване в литературата от „различни ъгли”; Мигрантска литература

Доц. д-р Ренета Килева-Стаменова Tеория на превода; Превод на политически, юридически, административно-делови, литературни текстове (немски/български)
Гл. ас. д-р Радка Иванова Съвременен немски език Морфология I част; Практически немски език
Гл. ас. д-р Антония Господинова Странознание на Норвегия; Стилистика на норвежкия език; История на скандинавските литератури II-VI част; Практически норвежки език
Гл. ас. д-р Надежда Михайлова История на скандинавските литератури І-VІ част; Странознание на Дания; Фантастично и реално; Съвременни скандинавски литератури
Гл. ас. д-р Христо Станчев Превод на литературни текстове; Немскоезична преводна рецепция на български литературни творби; Практически немски език
Доц. д-р Мария Ендрева-Черганова История на културата на немскоезичните страни; История на немскоезичната литература (семинарни занятия)

Гл. ас. д-р Александър Кошелев

 

Ас. Павел Стоянов

Практически немски език

Съвременен шведски език – Морфология на номиналната система; Морфология на вербалната система; Синтаксис; Актуални проблеми на съвременния шведски език; Практически шведски език

Гл. ас. д-р Евгения Тетимова Практически норвежки език; Учебен и художествен превод; Кнут Хамсун – живот и творчество (спецкурс); Методология на научното изследване.
Ас. Веселина Георгиева Съвременен шведски език – Фонетика и фонология; Лексикология и словообразуване; Актуални проблеми на съвременния шведски език; Икономически шведски език; Практически шведски език
Ас. Гинка Георгиева Практически немски език
Ас. Георги Маринов Практически немски език

Гл. ас. д-р Лилия Бурова

 

Практически немски език; История на немския език: средно- и раннонововисоконемски (семинарни занятия); Морфосинтаксис на съвременния немски език
Гл. ас. д-р Иван Попов  
Гл. ас. д-р Владимир Найденов Историческа граматика на скандинавските езици; Съвременен норвежки език - Фонетика и фонология, Морфология на номиналната система; Морфология на вербалната система; Синтаксис; Лексикология и словообразуване;Сравнителна граматика на скандинавските езици; Скандинавските езици в съпоставителен план - Фонетика; Морфосинтаксис; Лексикология и словообразуване; Практически шведски език.
Гл.ас. д-р Иван Тенев Практически норвежки език
   
Гл. ас. д-р Микаела Петкова-Кесанлис Съвременен немски език – Лексикология; Фразеология; Видове научен и специализиран текст; Практически немски език
Гл. ас. д-р Деница Димитрова Съвременен немски език Фонетика и фонология (семинарни занятия); Практически немски език
Ас. Екатерина Алтънкова - Борисова Морфология на немския език I и II част (семинарни занятия)
Ас. Марияна Георгиева Консекутивен и симултанен превод (немски/български)
Ас. Диана Йорданова Практически немски език
Ас. Елена Стоицева Практически датски език

 

Чуждестранни лектори:

Д-р Гернот Вимер (Австрия) Практически немски език; Странознание на Австрия; Литературни семинари
Йоахим Йордан (Германия) Практически немски език; Литературни семинари
Малин Гемсел (Швеция) Практически шведски език
Айрин Бурдал (Норвегия) Практически норвежки език

 

Практически норвежки език; Учебен и художествен превод; Кнут Хамсун – живот и творчество (спецкурс); Методология на научното изследване.