Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Специалности / Докторанти / Обща информация

   

Информация за организацията и провеждането на докторантурата в Университета можете да намерите в Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ