Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по класически и нови филологии / Иранистика / Изучавани задължителни дисциплини

   

ИЗУЧАВАНИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ

I семестър:

Персийски език, I част
Увод в общото езикознание
Увод в литературната теория
История на Персия и Иран, I част

 

II семестър:

Странознание
Персийски език, II част
История на Персия и Иран, II част
Езикова култура

 

III семестър:

Увод в индоиранското езикознание
Увод в иранското литературознание
Персийски език, III част
Теоретичен персийски език – фонетика
Персийска цивилизация (предислямска и ислямска)

 

IV семестър:

Древна персийска литература
Персийски език, IV част
Теоретичен персийски език – лексикология

 

V семестър:

Персийски език, V част
Теоретичен персийски език – морфология
Класическа персийска литература, I част
Иранско обществознание, I част
Втори ирански език – кюрдски, I част
Персийска диалектология

 

VI семестър:

Персийски език, VI част
Теоретичен персийски език – синтаксис
Класическа персийска литература, II част
Втори ирански език – кюрдски, II част
Иранско обществознание, II част

 

VII семестър:

Персийски език, VII част
Съвременна персийска литература, I част
Иранска дипломатика
Персийска фразеология
Втори ирански език – кюрдски, III част
История и историческа граматика на персийския език

 

VIII семестър:

Персийски език, VIII част
Съвременна персийска литература, II част
Втори ирански език – кюрдски, IV част
Теория на превода
Учебна практика