Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по класически и нови филологии / Иранистика / Изучавани избираеми, факултативни дисциплини

   

ИЗУЧАВАНИ ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

Увод в древноиранските езици
Авеста – свещената книга на зороастризма
Калиграфия, І-II част
История на писмото
Държавни институции в Ислямска република Иран
Академично писане
Паметници на персийската култура
Митове и митология на източните народи
Иранска митология
Религията чрез танца
Традиции и национални празници в Персия и Иран
Изкуства и занаяти на Изтока
Политически партии и организации в Ислямска република Иран
Статут на шиитското духовенство в Ислямска република Иран
Масмедии в Ислямска република Иран
Парсийска общност в Индия – традиции и обичаи
Национален епос на иранските народи
Ислямът в Иран
Иранско изкуство
Персийски език чрез електронни медии, І-II част
Религиозно-мистични учения в Древния Изток
Езиков курс – дари, І-II част
Социологическото въображение и източният тип социум
Социология на източните общества
Увод в кюрдологията
Техерански диалект, І-II част
Поетическо наследство на Хафез Ширази
Литературно-философско наследство на ибн Сина
Ислямска република Иран в контекста на международните отношения
Енигмата Омар Хайям
Служебна и частна кореспонденция
История на кюрдската литература
Персийски език чрез електронни медии, II част
Ирански мистицизъм и ерфан
Техерански жаргон – сленг, I-II част
Персийски фолклор
Персийско стихосложение

 

ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ

Втори език – западен, I-IV част
Втори език – източен (арабски, турски, хинди), I-IV част
Турски фолклор
Дипломатически протокол и дипломатическа практика
Български език като чужд
Творческа лаборатория – език и музика
Спорт, I-VIII част

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ МОДУЛ

Задължителни дисциплини:

Педагогика
Психология
Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда
Приобщаващо образование
Методика на чуждоезиковото обучение по персийски език
Хоспитиране

Избираеми дисциплини:

Урокът по чужд език
Глобални симулации
Ранно чуждоезиково обучение