Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по класически и нови филологии / Индология / Изучавани задължителни дисциплини / Ведическа литература и култура

   

хорариум: 45 часа лекции
кредити: 5

 

Целта на лекционния курс по дисциплината "Ведическа литература и култура" е да реконструира опорните точки на ведическия светоглед, специфичен начин на мислене на древния индиец, изводим от ведическите паметници. Проследяват се етапите, през които преминава формирането на този светоглед, както и функцията на текстовете от ведическия комплекс в ритуално-религиозната практика на древните индийци. В лекционния курс на дисциплината "Ведическа литература и култура" се разискват проблеми, свързани с идеите и нагласите, закодирани във ведическите текстове, превърнали се по-късно във фундамент на индийската цивилизация. В семинарите към дисциплината се работи с оригинални текстове от свещения ведически канон. Целта е студентите да се запознаят със спецификата на съдържанието, стила и езика на ведическите паметници. В семинарите придобитите в лекционния курс теоретични знания се използват за разискване на универсалните и специфични особености на ведическата култура като пример за т.нар. "затворени" или традиционни култури. В курса на обучение по дисциплината са предвидени представяне на реферати, доклади и научни есета.

 

Преподавател:

  • Проф. д-р Милена Братоева

Възпитаник на специалност "Индология" в Софийския университет "Св. Климент Охридски", защитава докторска степен и се хабилитира в България. Има специализации в Германия (Филипс университет в гр. Марбург, 1995 г. и през 1997 г., като стипендиант на ДААД) и в Индия като стипендиант на Индийския съвет за културни връзки (ICCR) - в Университета в гр. Пуна (1993) и в Университета "Джавахарлал Неру", Делхи (2017-2018 г.). Професор по индийска литература в СУ, води лекционни курсове в бакалавърската и в магистърската степени на обучение. Заместник-декан по учебната дейност на Факултета по класически и нови филологии в Софийския университет. Автор на множество научни публикации, сред които: (в съавторство с доц. д-р Гергана Русева) "Упанишади (Аитарея, Кена, Катха, Шветашватара, Иша, Мундака, Прашна, Мандукя)" (2018), "Светлина-Видение-Просветление: митология, ритуали и религиозно-философски идеи във Ведите" (2012), "Вкусът на изкуството. Произход и развитие на индийската естетика" (2011), "Ехо от мълчанието на Пробудения. Из: Гирлянда от легенди за предишни рождения на Буда от Харибхатта" (2002). Участва в поредица от международни и национални научни конференции и форуми в България, Индия, Германия, САЩ, Унгария, Полша, Румъния, Португалия, Хърватска и др.