Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по класически и нови филологии / Индология / Изучавани задължителни дисциплини / Увод в литературната теория

   

хорариум: 30 часа упражнения и 15 часа упражнения
кредити: 3

 

Дисциплината представя едно от най-бурно развиващите се изследователски полета в хуманитарните и социалните науки на ХХ и ХХI в. Тя ще даде на студентите възможност да се запознаят с генеалогията на понятия, възлови за съвременните литературознание, философия, социология, критическа теория, културни изследвания - форма, структура, поетически език, разказ, писане, жанр, значение, риторика, разбиране, субект, събитие, власт, хегемония, истина, пол, раса, контекст и др. В хода на изучаването на дисциплината студентите ще овладеят основните подходи за четене на литературни и културни текстове. В рамките на курса тези подходи ще бъдат опримерени с анализ на конкретни, интердицсициплинарни проблеми от областта на съвременната критическа теория, социология, философия и културни изследвания.

 

Преподавател:

  • Проф. дфн Амелия Личева

Преподавател от Катедра "Теория на литературата" във Факултета по славянски филологии на Софийския университет "Св. Климент Охридски".