Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по класически и нови филологии / Индология / Изучавани задължителни дисциплини / Увод в индологията

   

хорариум: 45 часа лекции
кредити: 3

 

Дисциплината "Увод в индологията" осъществява теоретично въвеждане с основни понятия и базисна методология в науката индология след кратък преглед на нейната история и обзор на водещите европейски и световни академични центрове. Студентите получават първи познания за основните религиозно-философски учения и школи, възникнали и битуващи в Индия от древността до наши дни. Проследява се развитието на индийската култура и на нейните отделни елементи (литература, религия, философия, езици), като акцентът е поставен върху идеята за панхроничния синтез на култури върху територията на Индия. Въвежда се основна индологична терминология в областта на езикознанието, теорията на литературата, философията, религиознанието, историята, етнологията, социологията и културата. Всеки студент реферира посочена от преподавателя литература.

 

Преподавател:

  • Гл. ас. д-р Николай Янков

Завършва специалност "Индология" в Центъра за източни езици и култури към СУ "Св. Климент Охридски" (2007) и специализация към Централния институт по хинди в Агра, Индия (2008). Защитава магистратура по индийско обществознание и културознание (2013) и докторат на тема "Саможертвата като прототип на ведическата ритуална традиция" (2019). В Софийския университет преподава "Хинди", "Увод в индологията" и "Религии на Индия" (към специалност "Индология") и "Религии и философски системи на Азия" (в бакалавърска програма ЮИЮА). Изследователските му интереси са в сферата на индийските езици, ведическата традиция и хиндуизма, стара история на Индия, коренните народи на Азия и Америка. Съавтор (заедно с Елена Щерева) на три книги: пътеписът "Химикал, шоколад и две рупии" (2010; Жанет 45), сборникът с разкази "Прах от нозете" (2014; Жанет 45) и романът "Влахос" (2019; Жанет 45).