Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по класически и нови филологии / Индология / Изучавани задължителни дисциплини / Средновековна индийска литература

   

хорариум: 45 часа лекции
кредити: 4

 

След историята на санскритската литература студентите получават възможност да се запознаят с един по-нов етап от историята на индийската литература, който в езиков план съвпада с навлизането в нея на ново-индоарийските езици. Програмата предвижда запознаване с отделни образци на тази литература, както в оригинал, така и в превод. Като илюстративни материали към курса са включени много аудио и видео-материали, чрез които студентите да добият по-ясна представа за функционирането на тези текстове в рамките на индийската култура като цяло. След преминаването на този курс студентите са способни да се ориентират сред идеите и авторите, които, от една страна съставляват ранната литература на хинди, а от друга въплъщават един ключов, предмодерен етап от развитието на индуизма.

 

Преподавател:

  • Доц. д-р Галина Русева-Соколова

Завършва специалност "Индология" в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Защитава докторат в École Pratique des Hautes Études в Париж. Доцент е по средновековна индийска литература в Катедра "Класически Изток" на Софийския университет "Св. Климент Охридски", както и ръководител на бакалавърска програма "Южна, Източна и Югоизточна Азия". Научните ѝ интереси са в сферата на ранната литература на ново-индоарийски езици, както и в областта на индийските религии, методологията на религиознанието и културните взаимодействия между Европа и Индия. Автор е на много публикации в български и чуждестранни издания, както и на монографията Jeu et devotion: Aspects ludiques de la bhakti krishnaïte au Braj (Париж: Honoré Champion, 2005).