Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по класически и нови филологии / Индология / Изучавани задължителни дисциплини / Съвременна литература на хинди

   

хорариум: 45 часа лекции
кредити: 4

 

Целта на лекционния курс по дисциплината "Съвременна литература на хинди" е да въведе студентите индолози в историята на съвременната литература на хинди, запознавайки ги с основните процеси и тенденции, белязали нейното развитие през новия и най-новия период. Курсът има амбицията да провокира в тях продуктивен диалог с чуждия литературен свят, един задълбочен и модерен литературоведски прочит на текстовете на съвременната хиндиезична литература; да способства за усвояване на познания и компетенции за професионално представяне и интерпретиране на основните тенденции и явления в развитието на съвременната литература на хинди в перспективата на процесите, протичащи в модерната индийска литература и култура; да култивира умения за задълбочен литературоведски анализ както на класически образци на модерната хиндиезична литература, така и на най-новите ѝ творчески достижения. В лекционния курс на дисциплината се разискват проблеми, свързани с рецепцията на емблематични произведения на литературата на хинди и с ролята на читателя в литературната комуникация. В семинарите по дисциплината "Съвременна литература на хинди" се анализират конкретни творби, които студентите четат в оригинал или в превод от хинди на български език, осъществен от колеги индолози.

 

Преподавател:

  • Проф. д-р Милена Братоева

Възпитаник на специалност "Индология" в Софийския университет "Св. Климент Охридски", защитава докторска степен и се хабилитира в България. Има специализации в Германия (Филипс университет в гр. Марбург, 1995 г. и през 1997 г., като стипендиант на ДААД) и в Индия като стипендиант на Индийския съвет за културни връзки (ICCR) - в Университета в гр. Пуна (1993) и в Университета "Джавахарлал Неру", Делхи (2017-2018 г.). Професор по индийска литература в СУ, води лекционни курсове в бакалавърската и в магистърската степени на обучение. Заместник-декан по учебната дейност на Факултета по класически и нови филологии в Софийския университет. Автор на множество научни публикации, сред които: (в съавторство с доц. д-р Гергана Русева) "Упанишади (Аитарея, Кена, Катха, Шветашватара, Иша, Мундака, Прашна, Мандукя)" (2018), "Светлина-Видение-Просветление: митология, ритуали и религиозно-философски идеи във Ведите" (2012), "Вкусът на изкуството. Произход и развитие на индийската естетика" (2011), "Ехо от мълчанието на Пробудения. Из: Гирлянда от легенди за предишни рождения на Буда от Харибхатта" (2002). Участва в поредица от международни и национални научни конференции и форуми в България, Индия, Германия, САЩ, Унгария, Полша, Румъния, Португалия, Хърватска и др.