Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по класически и нови филологии / Индология / Изучавани задължителни дисциплини / Превод от/на хинди и урду на гражданска и административна документация

   

хорариум: 30 часа упражнения
кредити: 3

 

Дисциплината "Превод от/на хинди и урду на гражданска и административна документация" е с изцяло практическа насоченост и е предвидена като задължителна за студенти-индолози през VII семестър на бакалавърската програма. Изучаването на урду като трети задължителен език през V и VI семестър обуславя поставянето на предлаганата дисциплина в VII семестър, тъй като упражненията изискват от една страна, познаване и ползване на добро равнище на графичната система на урду, и от друга, набор от лексика с обществено-политическа насоченост, с която студентите започват да работят не по-рано от VI семестър. Дисциплината цели запознаване и превод на различни типови документи (лични карти, паспорти, свидетелства за раждане, брак, развод и др.) от хинди и урду. Предвиждат се и упражнения по превод от български език на хинди и урду на практически текстове (писмени и устни), свързани с дейността на държавни институции и неправителствени организации.

 

Преподавател:

  • Ас. Александър Богданов

Възпитаник на специалност "Индология" в Софийския университет "Св. Климент Охридски" - завършва и бакалавърската, и магистърската степени. В Катедра "Класически Изток" в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет е асистент по хинди, урду и превод. Води извънуниверситетски курсове по хинди и санскрит. Основните му академични интереси са в сферата на езиковото обучение (хинди, санскрит и урду), превода, литературата - класическа санскритска литература и съвременна поезия на хинди, и етнокултурните изследвания. Години наред изучава племенните общности в Индия, включително с теренни проучвания в Ладакх. Автор е на документалния филм в две части по повод 30-годишнината на специалност "Индология" в СУ и на няколко тематични изложби с авторска фотография от Индия.