Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по класически и нови филологии / Индология / Изучавани задължителни дисциплини / Нова история на Индия

   

хорариум: 45 часа лекции
кредити: 3

 

Целта на дисциплината "Нова история на Индия" е да запознае студентите с основни факти и събития, с главните етапи и насоки, водещи идеи и личности в общественото, политическото, икономическото и културното развитие на Индия във времето на нейната нова история, както и през първите години след обявяването на Независимостта. В лекционния курс на дисциплината се открояват характерният за индийските земи ход на тези развития и специфичният път на изграждане и развитие на Независима Индия. Разискват се проблеми свързани с характеристиките на британското управление в Индия, на Индийското национално движение и борбата за независимост. Предмет на занятията са и мястото на Индия в Британската империя и оригиналният индийски опит и принос в световната практика на съпротива и отстояване на гражданските и национални права и свободи.

 

Преподавател:

  • Гл. ас. д-р Боряна Камова

Възпитаник е на Делхийския университет (в Делхи, Индия) със специалност история и степени бакалавър по история и магистър по стара история на Индия, в същия университет преминава и двугодишен университетски курс по хинди с диплома, както и тримесечна специализация по санскрит. В Софийския университет "Св. Климент Охридски" защитава докторска степен с дисертационен труд на тема "Дхармасутра и дхармашастра книжнината за връзката между професионална и съсловна принадлежност в Древна Индия". Преподава в специалност "Индология" на СУ от 1986 г. Има интереси и публикации в сферата на индийската история и култура, социални и политически идеи.