Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по класически и нови филологии / Индология / Изучавани задължителни дисциплини / Древноиндийска епическа литература

   

хорариум: 45 часа лекции
кредити: 4

 

Във фокуса на лекционния курс по дисциплината "Древноиндийска епическа литература" са поставени двата санскритски епоса Махабхарата (Mahābhārata) и Рамаяна (Rāmāyaṇa) на Валмики. Основната цел на курса е да запознае студентите с историята на тяхното създаване, атрибуция, с литературните и функционалните им характеристики, както и с мястото им в древната, средновековна и съвременна индийска култура. В рамките на занятията се разискват проблеми, свързани с универсалните и специфични особености на героическия индийски епос, както и с функцията на фолклора като свързващо звено между мита и художествената литература. Обект на задълбочен анализ в курса е религиозно-мистичната поема Бхагавадгита (Bhagavadgītā), част от съдържанието на епоса Махабхарата, в която са изложени идеи и учения с фундаментално значение за хиндуистката етика, философия и религия. Както текстът на поемата, така и епосите като цяло се интерпретират в перспективата на ключовата за индийския светоглед, общество и ценностна система етико-религиозна доктрина за дхарма (dharma). В курса се разглежда накратко и комплексът на т.нар. велики пурани (mahāpurāṇa) като иманентна част от епическата традиция на санскрит. Друг важен акцент в лекционния курс е дидактичната наративна литература, чийто емблематичен образец е Панчатантра (Pañcatantra), превърнал се в най-превеждания литературен паметник на древната санскритска култура, разбира се след Бхагавадгита. В курса на обучение по дисциплината е предвидено представянето на доклади и разработването на курсов проект.

 

Преподавател:

  • Проф. д-р Милена Братоева

Възпитаник на специалност "Индология" в Софийския университет "Св. Климент Охридски", защитава докторска степен и се хабилитира в България. Има специализации в Германия (Филипс университет в гр. Марбург, 1995 г. и през 1997 г., като стипендиант на ДААД) и в Индия като стипендиант на Индийския съвет за културни връзки (ICCR) - в Университета в гр. Пуна (1993) и в Университета "Джавахарлал Неру", Делхи (2017-2018 г.). Професор по индийска литература в СУ, води лекционни курсове в бакалавърската и в магистърската степени на обучение. Заместник-декан по учебната дейност на Факултета по класически и нови филологии в Софийския университет. Автор на множество научни публикации, сред които: (в съавторство с доц. д-р Гергана Русева) "Упанишади (Аитарея, Кена, Катха, Шветашватара, Иша, Мундака, Прашна, Мандукя)" (2018), "Светлина-Видение-Просветление: митология, ритуали и религиозно-философски идеи във Ведите" (2012), "Вкусът на изкуството. Произход и развитие на индийската естетика" (2011), "Ехо от мълчанието на Пробудения. Из: Гирлянда от легенди за предишни рождения на Буда от Харибхатта" (2002). Участва в поредица от международни и национални научни конференции и форуми в България, Индия, Германия, САЩ, Унгария, Полша, Румъния, Португалия, Хърватска и др.