Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по класически и нови филологии / Индология / Изучавани избираеми дисциплини / Женският образ в будизма на Индия и Тибет

   

хорариум: 60 часа лекции
кредити: 6

 

Целта на избираемата дисциплина "Женският образ в будизма на Индия и Тибет" е да запознае студентите с основните етапи от генезиса и развитието на женския образ в индийския и тибетския будизъм. Образите са разгледани като действителни (исторически жени в индийската и тибетската история) и божествени (будистки богини). Богините се проявяват в различни аспекти (мирни, полугневни, гневни) и въплъщават духовни качества, които трябва да се култивират в съзнанието на последователите на учението на Буда. Те заемат важна роля не само в ритуалите на будистката традиция, но и в нейните философия, изкуство и литература. Програмата включва представянето на най-важните женски образи в различните етапи от развитието на будизма в Индия и Тибет. Основните им характеристики са разкрити по отношение на: значение на тяхното име, легендарен и исторически произход, иконографски образ, литературни свидетелства и ритуална практика.

 

Преподавател:

  • Д-р Людмила Класанова

Завършва Националаната художествена академия и защитава докторат в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Хоноруван преподавател в катедрите "Класически Изток" и "Кореистика" към Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет. Работила е като уредник в отдела за азиатско изкуство на Националната художествена галерия - Квадрат 500. Понастоящем живее в Норвегия. Докторската ѝ дисертация е на тема "Женският образ в будистката традиция на Индия и Тибет", с научен ръководител проф. дфн Александър Федотов. Изследователските ѝ интереси са в областта на будисткото изкуство, тибетския будизъм, женския образ в будизма и др. Сред основните ѝ публикации е монографията "Женският образ в будизма на Индия и Тибет" (2018).