Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по класически и нови филологии / Индология / Изучавани избираеми дисциплини / Женски образи в индийската литература, І и ІI част

   

Женски образи в индийската литература, I част
хорариум: 30 часа упражнения
кредити: 4

Женски образи в индийската литература, II част
хорариум: 30 часа упражнения
кредити: 4

 

Настоящият семинар в две едносеместриални части от по 30 учебни часа запознава студентите с избрани произведения от индийската литература, писани на бенгалски, малаялам, хинди, урду и други индийски езици. Курсът започва с драмата "Малка глинена количка" писана на санскрит през 5-ти век и завършва с повест на раджастхани от 1997 г. Включени са също разкази, фейлетони и романи от писатели - жени и мъже, които насочват вниманието си върху гласа и ролята на жената в интимен и социален план през различни исторически периоди и стилови конвенции. Курсът има за цел да представи многопластовия характер на женските образи и процеса на тяхното формиране в зависимост от фактори като класа, каста, етнос и религия. Разглеждат се теми за насилие и оцеляване, ограничени права и личен избор, сексуална свобода и идентичност, социална мобилност, традиционни предписания, регионални и универсални норми на поведение и т.н. Студентите ще си изградят панорамна представа за тенденциите в развитието на литературния образ на жената и ще разкрият и анализират основните му компоненти. Курсовата работа ще им даде възможност да се задълбочат чрез анализа на избрана от тях проблематика в едно или повече произведения. Голяма част от разглежданите произведения са в превод на английски език, няколко ще се четат в оригинал на хинди или урду.

 

Преподавател:

  • Проф. д-р Габриела Николаева

Възпитаник на специалност "Индология" в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Защитава докторска степен по лингвистика на Южна Азия в университета на Минесота, САЩ, с дисертация на тема Decoding Gender in the Language of the Rig Veda. Понастоящем е професор в Нюйоркския университет, в Ню Йорк, САЩ, където преподава хинди, урду и индийска литература. През 2017 г. е удостоена с една от най-престижните държавни награди на Индия - "Хинди севи саман", отличие за принос в обучението и популяризирането на хинди, връчвано от президента на Република Индия. Изследователските ѝ интереси са в областта на джендър проблематиката, средновековната индийска поетика, индоарийското езикознание, чуждоезиковото обучение. В Катедра "Класически Изток" в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет е хоноруван преподавател, води избираемите дисциплини "Хинди, общественозначима проблематика" и "Женски образи в индийската литература, I и II част".