Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по класически и нови филологии / Индология / Изучавани избираеми дисциплини / Уводен курс по панджаби

   

хорариум: 30 часа лекции и 30 часа упражнения
кредити: 4

 

Целта на тази учебна дисциплина е да запознае студентите с езика панджаби - основен майчин (етнически) език в териториите на индийските щати Панджаб, Харияна, Химачал прадеш и на съюзната територия Делхи, както и в провинция Панджаб в Пакистан, разпространен също и на териториите на други държави където има съществена панджабиговореща диаспора (Великобритания, САЩ, Канада, Автралия, Сингапур, ОАЕ, Кения и др.) наброяваща общо над 100 млн души. Необходимо е избралите дисциплината студенти да имат успешно преминати поне две години университетски курсове по хинди и/или урду. След завършване на дисциплината студентите ще могат да четат самостоятелно с помощта на справочна литература адаптирани текстове в две различни графики (гурмукхи и шахмукхи, разпространени съответно в Индия и в Пакистан), ще могат да водят елементарен разговор на основни битови теми, ще имат базови знания по граматика на панджабския език и ще могат да съпоставят получените знания с изучаваните в задължителните дисциплини индийски езици, според утвърдената за специалността програма.

 

Преподавател:

  • Д-р Александър Елизарьев

Завършва индология в Московския държавен университет. В Патиалския университет в Панджаб, Индия, изучава панджабски език. Защитава докторат в Софийския университет "Св. Климент Охридски" на тема "Темпорално-цикличен жанр в Ади грантх". В Катедра "Класически Изток" в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет е хоноруван преподавател, води избираемите дисциплини "Въведение в сикхизма", "Гурбани - въведение в свещените текстове и езика на сикхите", "Уводен курс по панджаби" и "Диалектология".