Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по класически и нови филологии / Индология / Изучавани избираеми дисциплини / Тибетски език и култура, І–ІV част

   

Тибетски език и култура – І част
хорариум: 30 часа лекции и 30 часа упражнения
кредити: 5

Тибетски език и култура – ІІ част
хорариум: 30 часа лекции и 30 часа упражнения
кредити: 5

Тибетски език и култура – ІІІ част
хорариум: 30 часа лекции и 30 часа упражнения
кредити: 5

Тибетски език и култура – ІV част
хорариум: 30 часа лекции и 30 часа упражнения
кредити: 5

 

Целта на избираемата дисциплина "Тибетски език и култура", която се състои от четири части - всяка от по един семестър, е да даде на студентите основни знания, свързани с правилата за използване на тибетския език: правопис, фонетика, словообразуване, морфология и синтаксис. След усвояване на материала студентите ще могат да водят разговор на тибетски език, да използват речник и да се ориентират в превода на класически и съвременни тибетски текстове. Курсът включва лекционна част, съдържаща основни граматични правила и упражнения, въвеждащи нова лексика и илюстриращи изучената граматика. Паралелно с изучаване на езика, студентите получават познания за основите на тибетската култура с акцент върху зараждането и развитието на езика и писмеността, характера на преводаческата традиция и литературата. Курсът включва и кратка теоретична и практическа част за тибетската калиграфия.

 

Преподавател:

  • Д-р Людмила Класанова

Завършва Националаната художествена академия и защитава докторат в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Хоноруван преподавател в катедрите "Класически Изток" и "Кореистика" към Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет. Работила е като уредник в отдела за азиатско изкуство на Националната художествена галерия - Квадрат 500. Понастоящем живее в Норвегия. Докторската ѝ дисертация е на тема "Женският образ в будистката традиция на Индия и Тибет", с научен ръководител проф. дфн Александър Федотов. Изследователските ѝ интереси са в областта на будисткото изкуство, тибетския будизъм, женския образ в будизма и др. Сред основните ѝ публикации е монографията "Женският образ в будизма на Индия и Тибет" (2018).