Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по класически и нови филологии / Индология / Изучавани избираеми дисциплини / Тантрическият будизъм в Тибет

   

хорариум: 30 часа лекции
кредити: 3

 

Целта на лекционния курс по дисциплината "Тантрическият будизъм в Тибет" е да запознае студентите с историята и особеностите на тибетския будизъм от момента на проникването му в Хималаите до кодифицирането на Тибетския будистки канон и създаването на теократичен Тибет. Разглежда особеностите и спецификите на отделни будистки школи и направления в Тибет, като особено внимание се отделя на развитието на тибетската тантра.

 

Преподавател:

  • Д-р Людмила Класанова

Завършва Националаната художествена академия и защитава докторат в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Хоноруван преподавател в катедрите "Класически Изток" и "Кореистика" към Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет. Работила е като уредник в отдела за азиатско изкуство на Националната художествена галерия - Квадрат 500. Понастоящем живее в Норвегия. Докторската ѝ дисертация е на тема "Женският образ в будистката традиция на Индия и Тибет", с научен ръководител проф. дфн Александър Федотов. Изследователските ѝ интереси са в областта на будисткото изкуство, тибетския будизъм, женския образ в будизма и др. Сред основните ѝ публикации е монографията "Женският образ в будизма на Индия и Тибет" (2018).