Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по класически и нови филологии / Индология / Изучавани избираеми дисциплини / Съвременната индийска култура между традицията и модерността

   

хорариум: 60 часа лекции
кредити: 5

 

Настоящият курс от лекции има за цел да представи съвременната индийска култура като сложен и многопластов синтез между традиция и модерност и да разкрие динамиката на трансформационните процеси в нея, ускорени под напора на глобализацията през миналото и началото на настоящото столетие. Във фокуса на вниманието са поставени основните тенденции в модернизирането на индийската култура, както и социалният дебат относно мащабите, необратимостта и многопосочните положителни и отрицателни ефекти от модернизацията преди всичко в нравствено-етичен, ценностен и духовен план, както и въпроса за това, доколко и под каква форма традицията продължава да живее и да моделира мисленето на модерния индиец. Спецификата на предлагания лекционен курс се предопределя от това, че конкретните теми се разглеждат, анализират и коментират през призмата на тяхната рефлексия в образци на съвременната художествена литература, игралното и документално кино, публицистиката. Студентите постигат задълбочено познание за характера и спецификата на съвременната индийска култура и за значимостта на традиционните светогледни, ценностни и поведенчески модели в мисленето и живота на съвременния индиец, и придобивт умения за анализиране и обобщаване на културните процеси, протичащи в т.нар. "не-западни" общества, както и за тълкуване на проявленията на и последиците от глобализацията в тях.

 

Преподавател:

  • Проф. д-р Милена Братоева

Възпитаник на специалност "Индология" в Софийския университет "Св. Климент Охридски", защитава докторска степен и се хабилитира в България. Има специализации в Германия (Филипс университет в гр. Марбург, 1995 г. и през 1997 г., като стипендиант на ДААД) и в Индия като стипендиант на Индийския съвет за културни връзки (ICCR) - в Университета в гр. Пуна (1993) и в Университета "Джавахарлал Неру", Делхи (2017-2018 г.). Професор по индийска литература в СУ, води лекционни курсове в бакалавърската и в магистърската степени на обучение. Заместник-декан по учебната дейност на Факултета по класически и нови филологии в Софийския университет. Автор на множество научни публикации, сред които: (в съавторство с доц. д-р Гергана Русева) "Упанишади (Аитарея, Кена, Катха, Шветашватара, Иша, Мундака, Прашна, Мандукя)" (2018), "Светлина-Видение-Просветление: митология, ритуали и религиозно-философски идеи във Ведите" (2012), "Вкусът на изкуството. Произход и развитие на индийската естетика" (2011), "Ехо от мълчанието на Пробудения. Из: Гирлянда от легенди за предишни рождения на Буда от Харибхатта" (2002). Участва в поредица от международни и национални научни конференции и форуми в България, Индия, Германия, САЩ, Унгария, Полша, Румъния, Португалия, Хърватска и др.