Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по класически и нови филологии / Индология / Изучавани избираеми дисциплини / Съвременна вътрешна и външна политика на държавите от Южна Азия

   

хорариум: 45 часа лекции
кредити: 4

 

В рамките на дисциплината студентите се запознават с вътрешната и външната политика на държавите от Южна Азия в течение на най-новата им история, както и с основни аспекти на взаимодействието между страните в региона. Предвижда се изготвяне на курсов проект, който да бъде представен пред групата и дискутиран. Студентите ще бъдат оценявани на база на участието им в дискусиите, презентацията на проекта и резултатите от тестово изпитване в края на курса.

 

Преподавател:

  • Цветелина Игнатова-Гечева

Има бакалавърска степен по индология от Софийския университет "Св. Климент Охридски" и магистърска степен по международни отношения от Нов български университет. Дипломат от кариерата в отдел "Южна Азия" на дирекция "Азия, Австралия и Океания" в Министерство на външните работи на Република България, работила е в българското посолство в Делхи, Индия. В специалност "Индология" към Катедра "Класически Изток" в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет е хоноруван преподавател.