Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по класически и нови филологии / Индология / Изучавани избираеми дисциплини / Проблеми на съпоставителното хинди-българско езикознание

   

хорариум: 30 часа лекции и 15 часа упражнения
кредити: 4

 

Цел на курса по дисциплината "Проблеми на съпоставителното хинди-българско езикознание" е да запознае студентите индолози с основните параметри на типологичните проучвания в областта на двата езика, да представи концепция за степенуването на приоритетите при изучаването им и изясняването на дискусионни проблеми от теорията и практиката на превода от хинди на български език и от български език на хинди. В семинарните занятия по дисциплината студентите имат възможност да приложат познанията си в разработки по зададени теми.

 

Преподавател:

  • Д-р Валентина Тодорова-Маринова

Хоноруван преподавател по индоарийско езикознание, хинди, методика на ЧЕО по хинди, библиотечно-информационна грамотност и по фолклор на народите от Класическия Изток в Катедра "Класически Изток" на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Дългогодишен завеждащ на специализираната Библиотека "Изтокознание" към Центъра за източни езици и култури, филиална на Университетска библиотека, където работи до пенсионирането си. Защитава докторат в Софийския университет. Автор е на "Увод във фолклорните традиции на народите от Класическия Изток: Университетски курс лекции", "Именната синтагма в хинди и в българския език", "Учебник по хинди за начинаещи" и съавтор на "Учебник по хинди за напреднали - I част". Има публикувани и редица научни статии и преводи на хиндиезична поезия и проза, съставител и редактор е на тематични сборници с преводи. Изследователските ѝ интереси са в областта на езикознанието и кратките фолклорни жанрове.