Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по класически и нови филологии / Индология / Изучавани избираеми дисциплини / Племенни култури на Индия

   

хорариум: 30 часа лекции
кредити: 4

 

Лекционният курс на дисциплината "Племенни култури на Индия" цели да предостави страноведска специализация, като запознае студентите с многообразието на племенните общности на територията на Индия. Дисциплината представя етнографски, фолклористични, културологични, изкуствоведски и други знания за различни племенни общности с фокус върху специфичните им религиозни представи и традиционен бит и култура, както и върху техния съвременен облик и перспективи за запазване на културната им идентичност. В лекционния курс се поставя въпросът за проблемите и спецификите на методите на изследване и интерпретиране на традиционните етнокултури. Също така се разискват и основните процеси, обуславящи социокултурните и икономически промени, пред които са изправени племенните общности в Индия днес, като модернизация, акултурация, санскритизация, християнизация и др. В рамките на дисциплината се предвижда представяне от студентите на реферати и писмени разработки по различни теми и проблеми от съдържанието на курса. След успешно преминаване на обучението в курса се очаква студентите да придобият основни познания за културата, фолклора и традициите на различни племена и етнически общности на територията на Индия; да се запознаят с различни научни подходи в етнографските и културологични изследвания, както и да развият умения за синтезиране и рефериране на научни публикации по темата.

 

Преподавател:

  • Ас. Александър Богданов

Възпитаник на специалност "Индология" в Софийския университет "Св. Климент Охридски" - завършва и бакалавърската, и магистърската степени. В Катедра "Класически Изток" в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет е асистент по хинди, урду и превод. Води извънуниверситетски курсове по хинди и санскрит. Основните му академични интереси са в сферата на езиковото обучение (хинди, санскрит и урду), превода, литературата - класическа санскритска литература и съвременна поезия на хинди, и етнокултурните изследвания. Години наред изучава племенните общности в Индия, включително с теренни проучвания в Ладакх. Автор е на документалния филм в две части по повод 30-годишнината на специалност "Индология" в СУ и на няколко тематични изложби с авторска фотография от Индия.