Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по класически и нови филологии / Индология / Изучавани избираеми дисциплини / Набиране и обработка на текстове на хинди и урду

   

хорариум: 30 часа упражнения
кредити: 2

 

Дисциплината "Набиране и обработка на текстове на хинди и урду" е с изцяло практическа насоченост и е предвидена като избираема за студенти-индолози от VI семестър нататък в бакалавърската програма. Упражненията имат за цел усъвършенстване на техниката и скоростта на набиране на текстове на деванагари и арабо-персийската графика, адаптирана за езика урду. Дисциплината ще подпомогне студентите в работата им с електронни ресурси на хинди и урду. Придобитите умения биха били изключително полезни и при набиране на текстове за подготовка на упражнения за преподаване (за студентите, записали педагогически профил), както и при оформяне на преводи от български език на хинди/урду (за студентите, които притежават високо равнище на владеене на хинди/урду и ще се занимават с преводи професионално).

 

Преподаватели:

  • Гл. ас. д-р Николай Янков

Завършва специалност "Индология" в Центъра за източни езици и култури към СУ "Св. Климент Охридски" (2007) и специализация към Централния институт по хинди в Агра, Индия (2008). Защитава магистратура по индийско обществознание и културознание (2013) и докторат на тема "Саможертвата като прототип на ведическата ритуална традиция" (2019). В Софийския университет преподава "Хинди", "Увод в индологията" и "Религии на Индия" (към специалност "Индология") и "Религии и философски системи на Азия" (в бакалавърска програма ЮИЮА). Изследователските му интереси са в сферата на индийските езици, ведическата традиция и хиндуизма, стара история на Индия, коренните народи на Азия и Америка. Съавтор (заедно с Елена Щерева) на три книги: пътеписът "Химикал, шоколад и две рупии" (2010; Жанет 45), сборникът с разкази "Прах от нозете" (2014; Жанет 45) и романът "Влахос" (2019; Жанет 45).

  • Лилия Денева

Индолог, хоноруван преподавател по хинди и урду към Катедра "Класически Изток" в Центъра за източни езици и култури на Софийския университет "Св. Климент Охридски", води и дисциплините "Превод от/на хинди и урду на гражданска и административна документация" (задължителна) и "Набиране и обработка на текстове на хинди и урду" (избираема). Възпитаник на специалност "Индология" в Софийския университет, има завършена бакалавърска и магистърска степен. Изследователските ѝ интереси са в областта на съвременната хиндиезична и урдуезична литература. Работи като библиотекар, завежда Библиотека "Изтокознание" към Центъра, филиална на Университетска библиотека.