Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по класически и нови филологии / Индология / Изучавани избираеми дисциплини / Музикална култура на Азия

   

хорариум: 30 часа лекции
кредити: 4

 

Целта на курса лекции е да се разгледат различни региони на континента, в който днес живее повече от половината население в света и влияе осезателно върху световните културни процеси. Изучаването на музикалните традиции и новаторство в Азия дава възможност за сравнение, подпомага "отварянето" и стремежа за диалог между цивилизациите, допринася за високото ниво на професионална подготовка в съвременния свят. Музиката на Азия е изключително разнообразна. Това се дължи както на естествените природни бариери, които спомагат за нейното разделяне и геофизичните ѝ специфики, така и на основните конфесии, които имат значение за дадения регион, или социално-политическите процеси. Предлаганият цикъл лекции цели да създаде цялостна представа за основни музикални региони в Азия, за тяхната обща структура и най-характерните им явления. Предмет на анализ са китайската, индийската и арабската култури, формирали се като основополагащи в тази част на света. Анализът на тяхната музика като елемент от културата им е в основата на разглежданата проблематика. Това са културите, които оказват влияние на други музикални региони, а през ХХ век се променят чрез влияния от Европа и Америка. Взаимовлиянията, а така също и изработването на национални и етнически специфики, спомагат за разглеждане на един много актуален въпрос, какъвто е отношението между център и периферия в културното развитие. За да бъде по-точно разбирането на излаганата пробламатика, лекциите са илюстрирани с разнообразен аудиовизуален материал. След завършване на курса се очаква студентите да са придобили познания, които да обогатят разбирането за културите на Азия, както и да се стимулират сравнителни изследвания с други области (международни отношения, културология, етнография, социология, история, философия и др.). Студентите ще придобият също знания, относно историческото развитие на музикалната култура на Азия в контекста на определени културно-социални етапи и трансформации, както и за развитието на традиционни изпълнителски музикални практики; умения за разпознаване на стилистика и жанрове и за активно слушане и анализиране на музикален материал, съобразен с професионалните потребности и израстване на студентите.

 

Преподавател:

  • Проф. д-р Иванка Влаева

Завършва Националната музикална академия (1989), "История и теория на културата" в Софийския университет "Св. Климент Охридски" (1991), докторска степен в Московската държавна консерватория (1997). Професор е в ЮЗУ "Неофит Рилски", асоцииран член на Института за изследване на изкуствата - БАН, хоноруван преподавател в СУ. Специализира в Indira Kala Sangeet Vishwavidyalaya в Кхаирагарх, Индия (2004). Основните ѝ интереси са в областта на българската музика, world music и музика на Азия (Индия, Корея, Китай, Турция, др.) Автор е на многобройни публикации, сред които монографиите: "Творческите избори на Любомир Денев и импровизацията" (2007), "Музика по Пътя на коприната (теоретични, исторически и етномузикологически изследвания)" (2009), "Музика в глобалния свят (отражения в българското образование)" (2016). В Катедра "Класически Изток" в ЦИЕК на СУ е хоноруван преподавател, в бакалавърската програма на "Индология" води избираемите дисциплини "Музикална култура на Азия" и "Синтез, взаимодействия и личности в индийската музикална култура", а в МП ИИКО (Индийско и иранско културознание и обществознание) и "Музикална култура на Индия и Иран" (задължителна), както и "Музиката в контекста на другите изкуства в Индия" и "Взаимодействие на индийската музикална култура със световната" (избираеми).