Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по класически и нови филологии / Индология / Изучавани избираеми дисциплини / Индия и САЩ – стратегическо сътрудничество

   

хорариум: 30 часа лекции
кредити: 3

 

Целта на този курс е да запознае студентите със стратегическите отношения между Индия и САЩ: основните аспекти от историята на тези взаимоотношения и теорията на международните отношения. Акцентът е поставен върху съвременните проблеми и процеси в развитието на стратегическото партньорство между двете държави, отношенията им с останалите азиатски партньори, ООН, ЕС и др., изследва се международното значение на ШОС, БРИКС, СТО и др., в динамиката на глобализиращия се свят. Специално внимание е посветено на значението, което САЩ придава на Индия, за да балансира нарастващата мощ на Китай и възраждащата се сила на Русия. Крайната цел е студентите да придобият достатъчно начални теоретични и методологически познания, които да послужат за основа на последващо по-специализирано изучаване на различни аспекти от съвременните международни отношения между Индия и САЩ, които влияят върху международната сигурност и интеграция, международната политикономия, международните организации и др.

 

Преподавател:

  • Д-р Владимир Бубняк

Хоноруван преподавател в специалност "Индология" към Катедра "Класически Изток" в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет "Св. Климент Охридски".